Miesiąc: Kwiecień 2012

Role i użytkownicy

ROLE I UŻYTKOWNICY – Użytkownicy oraz role użytkowników Role i użytkownicy program dokumenty

Raportowanie handlowców

RAPORTOWANIE HANDLOWCÓW – Zarządzanie działem handlowym w firmie jest zadaniem szczególnie trudnym, gdyż zarządzać trzeba grupą handlowców, która posiada dużą samodzielność pracując w terenie. Często potrzebne jest narzędzie pozwalające na łatwe i szybkie raportowanie przezContinue reading