Miesiąc: Lipiec 2013

raport handlowca

Kontrola i rozliczanie handlowców

KONTROLA I ROZLICZANIE HANDLOWCÓW – Szef sprzedaży musi zmierzyć się z wieloma trudnościami. Największym jego kłopotem jest nieustanne dostosowywanie się do zmieniających warunków i próba pogodzenia handlowców z ich pracodawcami.

Magazyn w chmurze

MAGAZYN W CHMURZE – Najwygodniejsze rozwiązanie dla firm logistycznych to obsługa programu magazynowego zainstalowanego i dostępnego w chmurze. Hosting oprogramowania jest to jedno z najtańszych rozwiązań przy zachowaniu wysokiej dostępności i gwarantowanej jakości usług jakie oferujeContinue reading

kontrahenci

CRM Koordynator

Program crm.net moduł koordynator przeznaczony jest dla menadżera odpowiedzialnego za mobilnych handlowców. internetowy program CRM.net sql handlowiec

Funkcje systemu Warehouse Management System

FUNKCJE SYSTEMU WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM – Podstawowym zadaniem systemu Warehouse Management System jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. Warehouse Management System

raport handlowca

Kontrola handlowców

KONTROLA HANDLOWCÓW – kontrola handlowców za pomocą programu crm .net kontrola handlowców internetowy program CRM SQL .net

raport handlowca szczegóły

Raportowanie handlowców

RAPORTOWANIE HANDLOWCÓW – Zarządzanie działem handlowym w firmie jest zadaniem szczególnie trudnym, gdyż zarządzać trzeba grupą handlowców, która posiada dużą samodzielność pracując w terenie. Często potrzebne jest narzędzie pozwalające na łatwe i szybkie raportowanie przezContinue reading

Program Warehouse Management System

PROGRAM WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM – Aplikacja Magazyn WMS.net jest to oprogramowanie klasy WMS (Warehouse Management System), stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis) pozwalające na zarządzanie ruchem produktów na magazynie oraz optymalizujące wykorzystanieContinue reading

Kalendarz - widok miesięczny

Kalendarze

KALENDARZE – Kalendarze w programie CRM.net mają za zadanie przedstawić graficznie spotkania handlowców z klientami. Kalendarz CRM wizyty spotkania klient

Zarządzania Bazą Danych SQL

ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH SQL – W bazie danych zawarta jest wiedza odnosząca się do pewnego wydzielonego fragmentu świata rzeczywistego. Zarządzania Bazą Danych SQL