Administracja

Platforma StudioSystem dostarcza niezwykle bogate narzędzia konfiguracyjne pozwalające na dostosowanie i kreowanie aplikacji według własnych potrzeb. Za pomocą narzędzi administracyjnych dostępnych dla użytkowników o określonych uprawnieniach można dowolnie zmieniać układ i zakres informacyjny menu, tabel nadawać uprawnienia do uruchamiania określonych transakcji.