Dzienniki

Po wywołaniu funkcji w pulpicie nawigacyjnym zostanie wyświetlone menu szczegółowe (submenu wyświetlana za pomocą transakcji role_sys/x_submenu.aspx).

pomoc dzienniki menu

 

Dzienniki zdarzeń

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie operacji wykonanych w systemie w określonym przedziale czasowym dla wszystkich użytkowników systemu. Lista wyświetlana jest za pomocą standardowej transakcji programu x_grid.aspx, dostarcza więc uniwersalnych narzędzi do przeglądania, sortowania, filtrowania czy eksportowania danych. Nad tabelą dostępny jest przedział czasowy jakiego dotyczą zapisy w wyświetlonym dzienniku.

pomoc dziennik aktywnosc uzytkownikow

 

Aktywność użytkowników

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie transakcji wywoływanych przez wszystkich użytkowników w określonym przedziale czasowym.

pomoc dziennik aktywnosc uzytkownikow

Historia operacji

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie operacji wykonanych w systemie przez wszystkich użytkowników systemu w określonym przedziale czasowym.

pomoc dziennik historia operacji

 

Lista błędów

Po wywołaniu menu wyświetlone zostanie zestawienie błędów zapisanych w programie do bazy wywołanych przez wszystkich użytkowników systemu w określonym przedziale czasowym wraz z powodem zapisu błędu. Na tej podstawie można analizować kod i określać przyczyny powstawania błędów.

pomoc dziennik lista bledow