Parametry systemowe

W pozycji menu wyświetlane są dostępne w programie parametry.

W celu łatwiejszej identyfikacji parametry zostały pogrupowane wg funkcjonalności lub roli systemowej.

parametry systemowe

W grupie LICENCJA parametry umożliwiają zapisanie danych dotyczących licencjobiorcy – nazwa podmiotu, dane adresowe i kontaktowe. Informacje zapisane w parametrach drukowane są na dokumentach w sekcji dotyczącej nazwy podmiotu.

W grupie KONFIGURACJA definiujemy z jakiego zakresu mają być domyślnie wyświetlane dokumenty w rejestrach, gdzie występuje pole DDOWOD (pole, w którym zostaje zapisana data dokumentu). W tej grupie podajemy również dane dotyczące serwera pocztowego oraz usługi SMSAPI.

W parametrach definiujemy również z jakiego okresu mają się domyślnie wyświetlać dokumenty we wszystkich rejestrach, w których występuje pole DDOWOD (pole odpowiedzialne za zapis daty dokumentu). W parametrach systemu definiujemy także  włączanie poszczególnych zakładek dla kartotek.

W grupie SQL należy zdefiniować adres serwera raportów, ścieżkę serwera raportów SQL dla wydruków oraz ścieżkę serwera raportów użytkownika SQL.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *