CRM Koordynator

Program crm.net moduł koordynator przeznaczony jest dla menadżera odpowiedzialnego za mobilnych handlowców.

internetowy program CRM.net sql handlowiec

Rola koordynatora pozwala przeglądać wszystkie dane rejestrowane przez handlowców oraz wykorzystywać raporty.

zlecenia pracy

Planowane wizyty

Wyświetla rejestr wizyt zaplanowanych do wykonania dla handlowców. Koordynator może daną wizytę zmodyfikować, anulować, przydzielić innej osobie.

W trakcie realizacji

Wyświetla rejestr wizyt w trakcie realizacji

Wykonane

Wyświetla rejestr wizyt wykonanych – spotkań, które się odbyły i zostały przeniesione do tego rejestru. Dokumenty z tego rejestru są uwzględniane w raportach.

Rozliczone

Wyświetla rejestr wizyt rozliczonych – dokumenty przeniesione do tego rejestru stanowiące archiwum.

Dokumenty z tego rejestru są uwzględniane w raportach.

Anulowane

Wyświetla rejestr wizyt usuniętych (przeniesionych do anulowanych) takie wizyty nie są ujmowane w raportach, ale stanowią informację jakie były plany i ile z nich zostały odwołane – niezrealizowane

Baza wizyt

Wyświetla rejestr wizyt handlowca z dowolnym statusem, ale bez wizyt anulowanych. Rejestr pozwala analizować dane dotyczące spotkań, odszukać spotkanie i sprawdzić zapisane w nim informacje.

Sprawy bieżące

Lista wizyt zaplanowanych na dzisiaj i jutro.

Wizyty zrealizowane

Lista wizyt zrealizowanych zapisanych w rejestrach WYKONANE oraz ROZLICZONE

Zamówienia

Zestawienie zarejestrowanych zamówień przez handlowców w wybranym przedziale czasowym.

Plan sprzedaży

Zestawienie zarejestrowanych planów zamówień (przewidywana sprzedaż) przez handlowców w wybranym przedziale czasowym z podaniem sprzedaży na najbliższe 30, 60 i 90 dni.

Raporty

Udostępnia moduł raportów, analizujące w wybranym przedziale czasowym i dla wybranych handlowców.

UWAGA: aby użytkownik koordynator miał możliwość korzystania z raportów Administrator musi najpierw je prawidłowo zainstalować na serwerze raportów (SQL reporting services – pliki RDL) oraz odpowiednio ustawić z poziomu modułu administratora skonfigurować tablicę raportów.

zestawienia

Zarządzanie zasobami ludzkimi

metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad konkurencją.

 

kontrahenci

softwarestudio.com.pl/”>
System CRM

Kontrola handlowców

Kontrola handlowców za pomocą programu crm.net to przede wszystkim badanie realizacji celów pojedynczych pracowników oraz danego regionu, rzetelna ocena ilości i efektów wizyt oraz ocena skuteczności sprzedaży. Do innych, niezwykle ważnych aspektów działania programu należy ocena efektywności poszczególnych handlowców i ich klientów, przydzielanie zadań jednorazowych oraz akceptacja zmian w trasach handlowców. Kontrola handlowców opiera się także o otrzymywanie raportów dotyczących urlopów i zwolnień.


System CRM