Funkcje systemu Warehouse Management System

FUNKCJE SYSTEMU WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM – Podstawowym zadaniem systemu Warehouse Management System jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego.

Warehouse Management System

Warehouse Management System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie WMS Operator może wygenerować odpowiednią etykietę logistyczną i oznaczyć nią jednostki towarowe lub w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Za pomocą Warehouse Management System możliwa jest awizacja w transporcie oraz kontrola przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem.

System WMS to aplikacja pozwalająca na pracę magazynu w „chmurze”