Instalacja aplikacji na serwerze WWW

Pierwszym krokiem jest utworzenie folderu o nazwie MSDE na dysku lokalnym (C). Dalej uruchamiamy skrypt SQL klikając w niego dwa razy.image022

Uruchomiony zostanie program SQL Management Studio. W edytorze polecenia SQL należy sprawdzić czy podane ścieżki się zgadzają. Prawidłowa wartość to C:\MSDE\nazwa_bazy_danych oraz C:\MSDE\nazwa_pliku_przechowujacego_logi. Zaleca się pozostawienie nazw bazy danych i pliku z rozszerzeniem *.ldf. Po upewnieniu się prawidłowo wprowadzonej ścieżki, klikamy w przycisk Execute, który wykona skrypt i zostanie utworzona baza danych.

image023

 

Kolejny krok to przekopiowanie folderu z aplikacją do następującego miejsca na dysku twardym: C:\inetpub\wwwroot

image024

 

 

W folderze który skopiowaliśmy do miejsca C:\inetpub\wwroot, znajduje się plik o nazwie web. Otwieramy go za pomocą notatnika.

image025

Odszukujemy linijki jak zaznaczona na grafice poniżej:

image026

 

Po słowie kluczowym value= pomiędzy cudzysłowem podmieniamy scieżkę. Jeśli do tej pory użytkownik postępował zgodnie z tą instrukcją ścieżka powinna być bardzo podobna.
C:\inetpub\wwroot\nazwa_skopiowanego_folderu\xmlimage027

W Menu Start odszukujemy IIS Manger i uruchamiamy go. Po lewej stronie rozwijamy drzewo poszukując folderu o nazwie jaki skopiowaliśmy do folderu podanego powyżej. Klikamy prawym przyciskiem myszy i klikamy w Convert to Application. 

image028

 

Po chwili pojawi się okno, w którym klikamy w przycisk Select. W tym kroku wybierzemy odpowiednią pulę aplikacji.

image029

 

Po wybraniu Select, w kolejnym oknie należy wskazać wartość .NET v4.5 Classic. Wybór potwierdzamy klikając OK, wrócimy do poprzedniego okna gdzie wybór potwierdzamy przyciskiem OK.

image030

 

Następnie na lewym panelu klikamy w opcję Application Pools. Na środkowym panelu pojawią się dostępne pule aplikacji. Klikamy w wartość, która została wskazana poprzednio czyli .NET v4.5 Classic i po prawej stronie przechodzimy do ustawień zaawansowanych klikając w Advanced Settings.

image031

 

Po dokonaniu wyboru, wywołane zostanie okno gdzie opcję Enable 32-Bit Applications ustawiamy na True i klikamy OK.

image032

 

Następnie klikamy w nazwę naszej aplikacji na prawym panelu, po czym na środkowym panelu klikamy dwa razy w opcję Connection Strings.

image033

Użytkownik w tym kroku musi edytować zaznaczone poniżej łańcuchy połączeń za pomocą opcji Edit po prawej stronie. Operację należy przeprowadzić dla każdego łańcucha oddzielnie.

image034

 

Po kliknięciu w Edit pojawi się nowe okno, gdzie należy podać prawidłowe wartości. Dla łańcuchów o nazwie ONOConnectionStringsoftwarestudioConnectionString oraz xSerwisConnectionString, wartości będą identyczne. Poniżej podany jest poprawny ciąg dla danych podanych podczas instalacji SQL Server oraz podczas wykonywania skryptu SQL. W miejsce SQLEXPRESS należy podać nazwę instancji jaka podana była w czasie instalacji SQL Server’a. Po znaku „=” po słowach Initial Catalog podajemy nazwę bazy danych, w tym przypadku jeśli nie modyfikowaliśmy skryptu SQL wpisujemy Studio_Magazyn.
Gdy upewnimy się że dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy OK.

image035

 

Dla łańcucha o nazwie raportyConnectionString nazwę instancji podajemy jak wcześniej natomiast nazwę bazy danych można podejrzeć w programie SQL Mangement Studio, rozwijając drzewo Databases. W tym przypadku nazwa bazy danych to ReportServer$SQLEXPRESS.

image036

 

Przykładowy poprawny w tym przypadku łańcuch połączeniowy wygląda następująco:

image037

Dalej przechodzimy do managera IIS, zaznaczamy naszą aplikację i klikamy po prawej Browse:

image038

W oknie przeglądarki pojawi się błąd aplikacji. Należy skopiować nazwę zaznaczoną czerwonym obramowaniem i przejść do programu SQL Management Studio.

image039

Po prawej stronie rozwijamy listę Security i klikamy prawym klawiszem myszy na folder Logins. Z dostępnych opcji wybieramy New Login.

image040

 

Pojawi się okno, gdzie w polu Login name należy wkleić skopiowany wcześniej tekst. Dalej klikamy po lewej stronie w User Mapping.

image041

 

W kolumnie Map zaznaczamy nazwę naszej bazy czyli Studio_Magazyn i w dolnej części nadajemy określone uprawnienia do bazy danych.

image042

 

Powyższy krok z nadaniem uprawnień do bazy danych powtarzamy dla baz pokazanych poniżej:image043

Dalej przechodzimy do manger’a IIS klikamy w nazwę naszej aplikacji
i rozwiajmy listę folderów po prawej stronie. Pierwszy na liście jest folder o nazwie App_Cache i klikamy raz na niego. Następnie po prawej stronie klikamy w opcję Edit Permissions.

image044

 

 

Ukaże się okno, przechodzimy do zakładki Security i odszukujemy użytkownika IIS_IUSR (podobnie jak na grafice poniżej) i klikamy w Edit.

image045

 

Pojawi się kolejne okno, ponownie odszukujemy wskazanego użytkownika i poniżej pod napisem Allow zaznaczamy opcję Write. Pozwoli to na dostęp do wskazanej ścieżki. Zatwierdzamy klawiszem Apply, a następnie OK.

image046

 

Dalej przechodzimy do managera IIS, zaznaczamy naszą aplikację i klikamy po prawej Browse:

image044

W oknie przeglądarki pojawi się komunikat, na który klikamy i po chwili aplikacja jest prawidłowo zainstalowana na serwerze lokalnym.

image047

 

 

Po przeładowaniu strony (polecenie odśwież, klawisz F5)

image048

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *