Projektowanie i zarządzanie ankietami

Projektowanie i zarządzanie ankietami

Pozwala na przeglądanie pełnej listy ankiet zarejestrowanych w systemie dla danej roli i/lub użytkownika. Z tego poziomu można dopisywać własne ankiety, modyfikować istniejące aktywne lub przejść do kroków wybranej ankiety. Dopisanie nagłówka ankiety składa się z kilku informacji:

program CRM ankieta dopisz

 

Definiowanie kroków ankiety rozpoczynamy od wyboru ankiety i uruchomieniu funkcji z przycisku KROKI

program CRM ankieta customer service

 

Wyświetlona zostanie lista kroków danej ankiety.

program CRM ankieta customer service kroki

 

Możemy z tego poziomy dodać nowy kolejny krok ankiety lub wprowadzić zmiany w istniejącym. Formularz dopisywania i edycji korku ankiety składa się z kilku elementów do wypełnienia:

program CRM ankieta customer service dodaj krok

 

 • Tytuł danego kroku
 • Opis szczegółowy kroku
 • Uwagi do kroku ankiety
 • Typ danych, czyli w jaki sposób mają być zbierane informacje w danym kroku (za pomocą jakiego rodzaju kontrolki). Lista typów danych – zależy od słownika K01, dla KOD1=’ANKIETA’, domyślnie są to
  • TEKST
  • MULTILINE
  • CHECKBOX
  • RADIOBUTTON
  • DATA
  • NUMERIC
 • Kolejność kroku w ankiecie

 

Każdy zdefiniowany w ankiecie krok wymaga uszczegółowienia poprzez zdefiniowania tzw. ODPOWIEDZI, czyli elementów jakie mają być umieszczona na stronie ankiety razem z pytaniem. Odpowiedzią (odpowiedziami) w danym kroku ankiety jest zarówno zwykłe pole opisowe (lub kilka pól),  lista wyboru lub wybór jednej z kilku opcji.

program CRM ankieta customer service odpowiedzi checkbox

 

Wybór polecenia ODPOWIEDZI, powoduje wyświetlenie okienka z listą zdefiniowanych pozycji do wyboru, możemy dla każdej z nich zmieniać ustawienia lub dodawać nowe opcje.

 • program CRM ankieta customer service odpowiedzi dodajKolejność określa miejsce odpowiedzi na liście
 • Opis – nazwę dodaną do kontrolki opisującą daną pozycję
 • Tooltip – dodatkowa podpowiedź wyświetlana po wskazaniu myszką danej pozycji
 • MazLenght – pozycja określająca maksymalną ilość znaków w odpowiedzi wykorzystywana dla pola tekstowego
 • Punkty – określa domyślna ilość punktów przyznawaną za wskazanie odpowiedzi, jest mechanizmem pozwalającym na ocenianie ankiety, gdy jest wykorzystywana do celów e-learningowych.