Wypełnianie ankiety

Opublikowany formularz ankiety poddany procedurze dystrybucji (przekazaniem zaproszenia do wypełnienia ankiety) pozwala wybranym adresatom na wypełnienie ankiety wg zaprojektowanego schematu. Każda ankieta może się składać z dowolnej ilości kroków, każdy krok z dowolnego, różnego rodzaju metod zbierania odpowiedzi – informacji. Z tego właśnie powodu nie ma stałej reguły związanej z ankietą, którą można opisać i zaprezentować. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych stron (kroków) formularza zawierającego różne zdefiniowane obiekty do wypełnienia.

program CRM wypełnij ankietę

program CRM wypełnij ankietę krok 1

program CRM wypełnij ankietę krok checkbox

program CRM wypełnij ankietę krok radiobutton

Dodaj komentarz