Baza wizyt

baza wizyt handlowcaBaza wizyt jest zbiorem wszystkich wprowadzonych wizyt i służy do filtrowania ważnych dla użytkownika elementów. Dodatkowo nad tabelą znajdują się ikony funkcyjne, które umożliwiają wprowadzenie nowej wizyty, jej edycję, usunięcie i generowanie delegacji. Użytkownik może dokonywać zmian w bazie wizyt ( np. usunąć wizytę, zmienić dane w wybranej wizycie), ale tylko w bieżącym tygodniu pracy i tylko w ramach swoich wizyt. Aby odbiór informacji był dla użytkownika bardziej czytelny zostały użyte kolory: dzień urlopowy kolor czerwony; dzień biurowy – kolor niebieski powrót do domu – kolor zielony.

 

 

 

Nowa wizyta

Nowa wizyta

Ewidencję w programie CRM.net można rozpocząć za pomocą modułu mobilnego lub w programie z pomocą transakcji dopisywania wizyty.   Wprowadzona nowa wizyta domyślnie jest wprowadzana do rejestru Wizyty Planowane. Zarejestrowane wizyty ...
Wizyty planowane

Wizyty planowane

Standardowo wprowadzanie nowej wizyty skutkuje umieszczeniem dokumentu w rejestrze oznaczonym jako wizyty PLANOWANE.   Użytkownik wybierając pozycję menu PLANOWANE może wyświetlić wszystkie zapisane dokumenty ze statusem wizyty planowane. &...
Wizyty w trakcie realizacji

Wizyty w trakcie realizacji

Zatwierdzone do realizacji spotkania zapisywane są w rejestrze wizyt w trakcie realizacji. Zwyczajowo jest to lista spotkań na bieżący okres np. dzień, tydzień w zależności od przyjętej w danym zakładzie pracy okresów rozliczania handlowców i organizac...
Wykonane

Wykonane

Wizyty wykonane to rejestr w którym znajdują się wizyty, które odbył handlowiec, ale ich proces weryfikacji i rozliczenia nie został zamknięty. Zawarte więc z nim są te wszystkie wizyty, które handlowiec oznaczył jako zrealizowane i oczekują na zamknięc...
Rozliczone

Rozliczone

Standardowym ostatnim rejestrem wizyt, w którym gromadzone są historyczne wizyty handlowca to rejestr nazwany  wizyty ROZLICZONE. Zadaniem handlowca jest wprowadzenie i zrealizowanie wizyty oraz raportowanie. Rejestr wizyt rozliczonych przeznaczony je...
Anulowane

Anulowane

Wprowadzone do bazy zdarzenie na każdym etapie nie podlega fizycznemu usunięciu z bazy zgodnie z przyjętym przez SoftwareStudio zasadami. Nic co zostało do programu wprowadzone nie może być z niego z poziomu użytkownika usunięte (z pewnymi wyjątkami). W życiu ...

 

 

program CRM