Anulowane

Wprowadzone do bazy zdarzenie na każdym etapie nie podlega fizycznemu usunięciu z bazy zgodnie z przyjętym przez SoftwareStudio zasadami. Nic co zostało do programu wprowadzone nie może być z niego z poziomu użytkownika usunięte (z pewnymi wyjątkami). W życiu jednak są sytuacje, gdy raz wprowadzona informacja traci ważność i użytkownik nie chce jej widzieć. Aplikacje pozwala przekazywać dokumenty do rejestru dokumentów usuniętych – anulowanych. Pracownik może mieć do nich wgląd aby przeglądać jakie wizyty zostały usunięte i wprowadzić do nich komentarz wyjaśniający. Wprowadzone rozwiązanie pozwala także na przywracanie usuniętego spotkania do dowolnego innego rejestru.

program CRM wizyty handlowców anulowaneprogram CRM wizyty handlowców anulowane rejestr