Nowa wizyta

Ewidencję w programie CRM.net można rozpocząć za pomocą modułu mobilnego lub w programie z pomocą transakcji dopisywania wizyty.

spotkanie handlowiec informacje ogólne

 

Wprowadzona nowa wizyta domyślnie jest wprowadzana do rejestru Wizyty Planowane. Zarejestrowane wizyty można przenosić pomiędzy rejestrami zmieniając jej status realizacji.Status definiuje się z module administrator – skorowidz Inne / Statusy.

statusy

Formularz rejestracji nowej wizyty handlowca składa się z kilku zakładek.

 

Zakładka ogólne

Zakładka ogólne

Wizyta handlowca zakładka ogólne pozwala wprowadzić podstawowe informacje związane z planowaną wizytą. STATUS - określa rejestr do jakiego zostanie wprowadzona wizyta, domyślnie rejestr wizyt planowanych TYTUŁ - krótki opis spotkania RODZAJ...
Zakładka szczegóły

Zakładka szczegóły

Po wprowadzeniu danych podstawowych związanych z wizytą handlowca można wprowadzić szczegóły związane ze spotkaniem.   WYKONUJE - skorowidz osób, handlowców odpowiedzialnych za realizację spotkania, jeżeli handloweic sam sobie wprowadza ...
Zakładka cechy

Zakładka cechy

Handlowiec w trakcie wizyty u klienta zbierać może szereg różnorodnych informacji o kliencie, jego planach zakupowych, możliwościach. Ponadto firma może oczekiwać zbierania przez handlowca i gromadzenia w programie CRM różnych informacji. Ze względu n...
Zakładka notatki

Zakładka notatki

Każdy dokument i kartoteka może zawierać dowolną ilość notatek, uwag lub jakichkolwiek informacji powiązanych. Za pomocą notatek można gromadzić dowolny zestaw informacji o charakterze niesformalizowanym. Opcja cechy pozwala wymusić na użytkowniku programu do...
Zakładka załączniki

Zakładka załączniki

Czasem dział marketingu oczekuje od handlowca przy danej wizycie określonej dokumentacji. Funkcja załączników pozwala dołączać do każdej wizyty dowolną ilość dokumentów w postaci podłączanych plików np. skanów umów, zdjęć czy dowolnych plików np. word, ex...

 

Dokument zatwierdzony i w buforze

Dokument wizyty może być zapisany ze statusem ZATWIERDZONY lub BUFOR, oznaczający że został wprowadzony do bazy, jednak nie posiada ważnego status realizacji. Firma wdrażająca program CRM.net może wykorzystać tę funkcjonalność aby kierować pracą handlowców poprzez zatwierdzanie planów wizyt przez kierowników danego handlowca. Można wykorzystać następujący scenariusz:

  1. Handlowiec wprowadza do bazy planowaną wizytę i zapisują ją w buforze
  2. Kierownik, bezpośredni przełożony handlowca przegląda plan wizy i zatwierdza na dany termin wizyty zmieniając status dokumentu z BUFOR na zatwierdzony.
  3. Zatwierdzony przez przełożonego dokument zostaje przeniesiony do rejestru wizyt do realizacji
  4. Handlowiec realizuje spotkania wg zaakceptowanego przez przełożonego harmonogramu spotkać.

 

program wizyta handlowca

Dodaj komentarz