Zakładka cechy

Handlowiec w trakcie wizyty u klienta zbierać może szereg różnorodnych informacji o kliencie, jego planach zakupowych, możliwościach. Ponadto firma może oczekiwać zbierania przez handlowca i gromadzenia w programie CRM różnych informacji. Ze względu na różnorodność potrzeb użytkowników do zbierania różnych danych program Studio CRM.net udostępnia elastyczną transakcję CECHY, która pozwala na zdefiniowanie przez Administratora formularza z danymi jakie ma handlowiec wprowadzać.

Cechy można definiować wg różnych grup, dzielić dane wg różnych kryteriów np.:

  • KOSZTY – parametry związane z kosztami handlowca i jego wizytą np. kilometrówka, zakup paliwa, nocleg, inne koszty związane z obsługą klienta
  • MARKETING – informacje zwiżane z obsługą sprzedażową, np.: wydanie towaru na próbki, terminy testów próbek, materiały reklamowe
  • PROJEKT- cechy realizacji projektu pozwalające raportować zdarzenia wg dodatkowych oznaczeń np. nazwa projektu, etap projektu, nazwa kampanii.

lub dowolnie zdefiniowane inne grupy informacji.

spotkanie handlowiec informacje cechy

 

 

Projektowanie pozycji transakcji CECHY

Administrator programu za pomocą skorowidzy cech definiuje jakie pozycje znajdą się na formularzu (formularzach) opisu cech.

cechy CRM

 

W skorowidzu definiujemy pozycję jakie chcemy aby handlowiec mógł rejestrować:

lista zdefiniowanych cech CRM

 

Definiując listę pozycji cech określamy:

  • KOD1 – opisujący grupę w jakiej znajdzie się dana pozycja cech np. MARKETING
  • OPIS – tekst wyświetlany użytkownikowi aby wiedział co ma wpisać
  • UWAGI – uzupełniający opis cechy
  • KOLEJNOŚĆ – pozwala na zdecydowanie w jakiej kolejności poszczególne cechy zostaną wyświetlone w tabeli.