Zakładka notatki

Każdy dokument i kartoteka może zawierać dowolną ilość notatek, uwag lub jakichkolwiek informacji powiązanych. Za pomocą notatek można gromadzić dowolny zestaw informacji o charakterze niesformalizowanym. Opcja cechy pozwala wymusić na użytkowniku programu do wprowadzania określonych informacji za pomocą zdefiniowanego formularza na zasadzie pytań i odpowiedzi, notatki natomiast stanowią zbiór swobodnych uwag i komentarzy. Lista notatek jest nieograniczona i może zawierać historię pewnych ustaleń.

spotkanie handlowiec informacje notatki

 

Notatka składa się z następujących elementów:

  • AKTYWNE – pzowala oznaczyć na zasadzie TAK/NIE status danej notatki
  • KOD – dowolne oznaczenie pozwalające na raportowanie, filtrowanie i odszukanie notatek wg ustalonego, zakładowego systemu kodowania np. wg ISO
  • TYTUŁ krótki opis czego dana notatka dotyczy
  • UWAGI zapisz szczegółowy, pole na dowolnie długi tekst, wielowierszowy
  • LOGIN automatycznie zapisywana jest identyfikacja użytkownika, który wprowadził notatkę do bazy programu CRM
  • KIEDY automatycznie zapisywana jest data kiedy notatka została wprowadzona do bazy programu CRM