Zakładka szczegóły

Po wprowadzeniu danych podstawowych związanych z wizytą handlowca można wprowadzić szczegóły związane ze spotkaniem.

spotkanie handlowiec informacje szczegóły

 

  • WYKONUJE – skorowidz osób, handlowców odpowiedzialnych za realizację spotkania, jeżeli handloweic sam sobie wprowadza planowane wizyty to wprowadzany jest automatycznie zalogowany pracownik.
  • OPIEKUN – wybór ze skorowidza osoby, która nadzoruje handlowca lub konkretnego klienta.
  • PRIORYTET – wybór ze skorowidza priorytetu realziacji spotkania, definiowana lista przez administratora prorgamu CRM
  • DATA ZAPISU – proponowana data systemowa, pozwala na wporwadzania danych historycznych
  • TERMIN REALIZACJI – proponowana jest data kolejnego dni
  • KALENDARZ – wybór ze skorowidza rodzaju kalendarza w którym dana wizyta ma być zapisana. Listę kalendarzy definiuje administrator.
  • OPIS – opis planowanej wizyty.