Rozliczone

Standardowym ostatnim rejestrem wizyt, w którym gromadzone są historyczne wizyty handlowca to rejestr nazwany  wizyty ROZLICZONE. Zadaniem handlowca jest wprowadzenie i zrealizowanie wizyty oraz raportowanie. Rejestr wizyt rozliczonych przeznaczony jest dla koordynatora, przełożonego handlowca, który zamyka proces wizyt i spotkań handlowca. Może uzupełniać i korygować zapisy wizyt w celu prawidłowego rozliczenia kosztów i bilansowania pracy handlowca.

program CRM wizyty handlowców rozliczoneprogram CRM wizyty handlowców rozliczone rejestr