Wizyty planowane

Standardowo wprowadzanie nowej wizyty skutkuje umieszczeniem dokumentu w rejestrze oznaczonym jako wizyty PLANOWANE.

program CRM wizyty handlowców planowane

 

Użytkownik wybierając pozycję menu PLANOWANE może wyświetlić wszystkie zapisane dokumenty ze statusem wizyty planowane.

program CRM wizyty handlowców planowane rejestr