Wykonane

Wizyty wykonane to rejestr w którym znajdują się wizyty, które odbył handlowiec, ale ich proces weryfikacji i rozliczenia nie został zamknięty. Zawarte więc z nim są te wszystkie wizyty, które handlowiec oznaczył jako zrealizowane i oczekują na zamknięcie przez przełożonego.

program CRM wizyty handlowców wykonane

 

program CRM wizyty handlowców wykonane rejestr