Handlowcy

W ramach platformy StudioSystem dostępnych może być wiele modułów, dla działów handlowych dedykowane są role CRM Handlowiec i CRM Koordynator.

supervisor

Podobnie jak klienci mają swoje kartoteki tak handlowcy ich obsługujący mają swoje kartoteki.

 

program handlowcy

 

Każda kartoteka handlowca pozwala zapisać dane podstawowe:

  • AKTYWNE
  • IMIĘ I NAZWISKO
  • DZIAŁ
  • E-MAIL
  • PRZEŁOŻONY
  • OPIS

program handlowiec

 

Ponadto każdy handlowiec może mieć przypisany zestaw różnych cech definiowanych przez administratora programu.

program cechy handlowca

 

Plan sprzedaży handlowca

Każdy handlowiec może mieć zdefniowany własny plan sprzedaży oddzielnie na dany okres rozliczeniowy np. rok.

program handlowiec plan sprzedaży

program handlowiec plan sprzedaży 2015

Określenie planów sprzedażowych per handlowiec pozwala na późniejszą analizę realizacji planów z rzeczywistą sprzedażą.

Historia wizyt handlowca

Bezpośrednio z kartoteki handlowca możemy sprawdzać historię jego delegacji, spotkań (wizyt).

program handlowiec historia