Kalendarz

Kalendarz służy do przeglądania planów, dyspozycji itp. dla danego użytkownika. Kalendarz może posiadać funkcję edycji, dokonywania wpisów, zmian lub likwidacji zawartych w nim informacji. Podzielony jest na dwie zasadnicze części: panel lewy, wyświetlający dwa miesiące i panel prawy większy, który zawiera kilka opcji wyświetlania, wyboru opcji dokonuje się za pomocą kliknięcia na odpowiednią zakładkę w górnym pasku kalendarza.

Kalendarz - widok miesięczny Kalendarz - widok agendy Kalendarz - dodawanie nowego zdarzenia Kalendarz - widok tygodniowy Kalendarz - widok roczny

Widoki

Widoki

Dane zapisane w kalendarzu mogą być wyświetlanie w różnych ujęciach - widokach w zależności od preferencji użytkownika. Program CRM za pomocą transakcji kalendarza daje możliwość przeglądania zapisów w kalendarzu w układzie: rocznym miesięcznym...
Agenda

Agenda

Zapisane zdarzenia w kalendarzu można przeglądać nie tylko w formie tradycyjnego kalendarza, ale także w formie agendy zdarzeń. Użytkownik ma do dyspozycji funkcje pozwalające na zmianę okresów, edycję i wyświetlanie pozycji w kalendarzu. ...
Oś czasu

Oś czasu

Zdarzenia w kalendarzu można także śledzić na zasadzie osi czasu (timeline), dane grupowane są wg kategorii przypisanych do kalendarza, a użytkownik może zmieniać okres oraz skalę na mniej lub bardzie dokładną. Skala dostępna jest w zakresie od minut i ...