Karta

Każdy klient ma prowadzoną kartotekę, a zestaw informacji może by prezentowany w dowolnym układzie graficznym oraz drukowany i eksportowanych do różnych plików w formatach PDF, XLS czy DOC.

oprogramowanie kartoteka karta

 

oprogramowanie kartoteka karta podgląd

 

oprogramowanie kartoteka karta podgląd

 

 

 

Karta klienta PDF