Kartoteka klienta

Każdy klient posiada własną, indywidualną kartotekę w której zapisywane są wszystkie informacje i zdarzenia związane z kontrahentem i spotkaniami. Ponadto z poziomu kartoteki klienta można analizować i raportować dane historyczne, sprzedażowe itp. Wykorzystanie integracji z systemem ERP oraz StudioRaporty i SQL Reporting Services możemy dla każdego klienta wyświetlać dowolne dane jakie firma posiada na jego temat, od wystawionych zamówień, faktur poprzez salda, płatności i rozrachunki.

program CRM kontrahent formularz

Dane ewidencyjne

Dane ewidencyjne

Zakładka z danymi ewidencyjnymi klienta zawiera podstawowe informacje o kontrahencie AKTYWNE TYP KARTOTEKI NAZWA SKRÓCONA NAZWA PEŁNA NIP ULICA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ KRAJ KONTAKT PODSTAWOWY TELEFON MOBILE FAKS E...
Kontakty

Kontakty

Zakładka kontakty to lista osób kontaktowych w danej firmie. Dane są gromadzone w postaci tabelarycznej i pozwalają na zapisanie dowolnej liczny osób kontaktowych i danych na ich temat: AKTYWNE NAZWISKO I IMIĘ E-MAIL TELEFON STAN...
Miejsca dostaw

Miejsca dostaw

Każdy klient może mieć przypisaną dowolną ilość miejsc dostawy do których realizowana jest dostawa zakupionego towaru. Przykładowo obsługiwanym klientem jest sieć sklepów z butami, jest jeden właściciel, który ma wiele sklepów na terenie całej Polski, d...
Odbiorcy

Odbiorcy

Każdy z klientów może posiadać dodatkowe szczegółowe zapisy dotyczące odbiorców, zastosowanie ma to wówczas, gdy nasz klient dokonuje zakupów grupowych, w ramach takiej grupy zakupowej A może istnieć dowolnie wiele odbiorców do których wysyłany jest towar. Ka...
Cechy klienta

Cechy klienta

Oprogramowanie SoftwareStudio dostarcza uniwersalnego mechanizmu zbierania informacji opartego o definiowane cechy dla dowolnego dokumentu czy kartoteki. Kartoteka klienta działa w oparciu o jeden z typów cech, które administrator może dowolnie zdefiniować. W zw...
Notatki

Notatki

Zakładka z notatkami działa w programie tak samo, pozwala na swobodne wprowadzanie dowolnych informacji przez pracowników.    
Załączniki

Załączniki

Każdy klient zwykle generuje dokumentację mogącą stanowisk repozytorium załączników w postaci skanów umów, weksli czy innych warunków handlowych. Dokumenty te możemy gromadzić w programie CRM w kartotece klientów, aby handlowiec w dowolnym miejscu i cz...