Załączniki

Każdy klient zwykle generuje dokumentację mogącą stanowisk repozytorium załączników w postaci skanów umów, weksli czy innych warunków handlowych. Dokumenty te możemy gromadzić w programie CRM w kartotece klientów, aby handlowiec w dowolnym miejscu i czasie miał do nich dostęp.

Przykładowo w kartotece kontrahentów przycisk ZAŁĄCZNIKI

crm załączniki

 

Wyświetla się okno formularza zarządzania załącznikami (transakcja x_zalacznik.aspx)

crm załączniki null

 

Wskazujemy folder w jakim chcemy umieścić załącznik, wpisujemy dowolny opis dokumentu (pliku), oraz tagi, ułatwiające później odszukiwanie plików w bazie. i klikamy na przycisk Dodaj Załącznik

crm załączniki krok 2

Po dodaniu pliku wyświetla się informacja w dolnej części ekranu jaki plik został ostatnio dodany.

crm załączniki dodano plik

Jeżeli plik jest przypisany do określonego folderu to automatycznie powstaje zakładka dla tego folderu

crm załączniki zakładka umowy

Lista plików w folderze wyświetla ikonę oznaczającą rodzaj pliku, nazwę pliku, opis i tagi, nazwę użytkownika, który umieścił plik oraz datę i czas wgrania.crm załącznik umowy 2

 

Lista folderów jest definiowana przez administratora, ale w danym kontekście wyświetlają się tylko foldery, które dla danego numeru referencyjnego posiadają wgrane pliki. Poniżej przykład transakcji, która zawiera wiele folderów

crm załącznik umowy 3

 

 

Konfiguracja

Lista folderów wynika z konfiguracji słownika ZAL, który zawiera listę zdefiniowanych typów załączników. Użytkownik może korzystać z folderów, które nie mają przypisanej określonej roli i są aktywne (dostępne są dla użytkowników wszystkich ról programu) oraz pozycji dla danej roli w jakiej pracuje użytkownik systemu.

słownik ZAL

 

 

Lista plików i przypisane im ikony wynikają ze słownika MIM

słownik MIM

 

 

 

Usuwanie plików załączników

Transakcja x_zalacznik.aspx można uruchomić z parametrem umożliwiającym fizyczne usuwanie załączonych plików. Plik usuwany jest z dysku, natomiast informacja o nim pozostaje w bazie w raz z adnotacją KTO i KIEDY usunął załącznik.

Uruchomienie transakcji w trybie umożliwiającym usuwanie plików wymaga dodania parametru delete=on

np. x_zalacznik.aspx?delete=on&refno=

w efekcie pliki w folderach mają wyświetlony w prawy górnym narożniku symbol X
usuwanie załaczników

Po kliknięciu myszką w symbol X wyświetla się pytanie czy załącznik usunąć, po potwierdzeniu plik na serwerze jest usuwany w bazie (tabela dpzal) wprowadzana jest adnotacja KTO i KIEDY usunął plik oraz następuje zmiana ACH=X

 

Techniczne

Pliki zapisywane są fizycznie w folderze aplikacji jako podfolder App_Zal + numer referencyjny + nazwa folderu użytkownika

Ponadto następuje zapis w bazie SQL w tabeli dpzal z informacją KTO i KIEDY wgrał plik oraz dopisana jest informacja powiązana z plikiem załącznika (OPIS, TAGI), która pozwala wyszukiwać pliki.