Raporty handlowców

Dzięki systemowi wspomagającemu zarządzanie relacjami z klientami CRM w rękach firmy pozostaje coś więcej niż tylko garść suchych dat i dokumentów sprzedażowych. Jeśli system jest dobrze wdrożony a handlowcy odpowiednio przeszkoleni i zmotywowani do korzystania z niego, CRM potrafi bezboleśnie zbierać wszelkie pozyskane informacje o kliencie i relacjach z nim. Nowo zatrudniony handlowiec szybko jest w stanie podjąć pracę poprzedniego przedstawiciela handlowego, wystarczy mu bowiem tylko przestudiowanie historii zaszłej pomiędzy firmą a kontrahentem.

wizyty handlowca

Prowadzone przy pomocy systemu CRM transakcje handlowca są opisane szeregiem przydatnych informacji, jak przedmiot transakcji, ceny i warunki handlowe. Ponadto system CRM przypisuje takie informacje, jak treść dotyczących danej transakcji rozmów i spotkań, podłączyć wymieniane w jej ramach dokumenty, wskazuje osoby, z którymi prowadzone były dane fazy transakcji lub inne ustalenia.

 

program handlowiec wizyta

program handlowiec wizyta szczegóły

 

Koszty delegacji

Wizyty handlowca powiązane są zwykle z ponoszeniem określonych kosztów, które mogą być rejestrowane w programie CRM. Wydatki związane z daną wizytą handlowiec wprowadza w zakładce KOSZTY.

program handlowiec wizyta koszty delegacji

 

Marketing

Handlowiec podczas wizyty realizuje określone zadania marketingowe, ich efekty notuje w zakładce MARKETING.

program handlowiec wizyta marketing

 

Projekt

Wizyta może być powiązana z realizacją określonego projektu, informacje na ten temat handlowiec wprowadza w zakładce PROJEKT.

program handlowiec spotkanie projekt

 

 Raporty

Podsumowanie spotkania handlowca z klientem można zakończyć opisując całość ustaleń na dokumencie typu RAPORT. Raporty w programie CRM to edytor tekstu pozwalający na swobodne opisywanie zdarzeń. Raporty mogą być tworzone w opraciu o przygotowane szablony raportów, które handlowiec wypełnia.

Lista zarejestrowanych raportów

program handlowiec raporty

Edycja raportu to wpisanie uzupełniajacych informacji dotyczących raportu, dane te pozwalają sortować i filtrować raportów zapisanych w bazie danych programu CRM.

program handlowiec raport edycja

Raport to uniweralny edytor tekstu, w którym możemy zapisać notatki ze spotkania, dołączyć zdjęcia.

program handlowiec raport

program handlowiec raport wstaw obrazek

 

program handlowiec raport obrazek

 

 

 

Podgląd wizyty

Podgląd wizyty

Przeglądając rejestry wizyt handlowców można korzystać z funkcji podglądu pokazującej szczegóły danego spotkania handlowca z klientami.   Wydruk Każda wizyta zaraportowana w systemie CRM może być wyświetlona, wydrukowana ...
Powiadomienia e-mail

Powiadomienia e-mail

Handlowiec może korzystać z funkcjonalności wysyłania powiadomień, program CRM można dowolnie ustawić w zakresie wysyłania powiadomień e-mail projektując szablony domyślne jakie ma mieć pracownik do dyspozycji. Ponadto handlowiec przed wysłaniem wiadomości e...