Podgląd wizyty

Przeglądając rejestry wizyt handlowców można korzystać z funkcji podglądu pokazującej szczegóły danego spotkania handlowca z klientami.

program CRM wizyty handlowca

program CRM wizyty handlowca rejestr

oprogramowanie wizyty handlowca podgląd

 

program CRM wizyty handlowca podgląd

Wydruk

Każda wizyta zaraportowana w systemie CRM może być wyświetlona, wydrukowana czy wysłana mailem. Układ graficzny jest dowolny, gdyż wydruk dokumentu raportu ze spotkania projektować można za pomocą bezpłatnego narzędzia Microsoft Report Builder.

oprogramowanie wizyty handlowca wydruk

 

raport z wizyty handlowca

 

Klient

Bezpośrednio z rejestru wizyt i jej podglądu możemy wyświetlić kartę klienta i jego dane szczegółowe oraz historię wizyt i uzgodnień.

oprogramowanie wizyty handlowca klient

 

program CRM kontrahent podgląd mapa google

 

klient-bufo