Raportowanie handlowców

RAPORTOWANIE HANDLOWCÓW – Zarządzanie działem handlowym w firmie jest zadaniem szczególnie trudnym, gdyż zarządzać trzeba grupą handlowców, która posiada dużą samodzielność pracując w terenie. Często potrzebne jest narzędzie pozwalające na łatwe i szybkie raportowanie przez handlowców wyników swojej pracy i podjętych działań.

Raportowanie handlowców – formularz internetowy raporty przez internet kontrola sprzedawców.

Zarządzanie na dystans utrudnia utrzymanie motywacji do pracy, właściwego podejścia do wykonywania zadań przez handlowców oraz zapewnienia odpowiedniego morale wśród pracowników. Aby pokonać problemy ograniczające efektywność handlowców, konieczne jest wdrożenie sprawnego systemu informatycznego.

Oprogramowanie może pomóc w pracy kierownictwa przedsiębiorstwa w zakresie:

Doskonalenie działalności handlowej

 • Diagnozowanie przyczyn zbyt niskiej skuteczności handlowej
 • Metody identyfikacji kierunków usprawnień działalności handlowej
 • Metody identyfikacji czynników ograniczających wdrażanie usprawnień

Stawianie celów i wyznaczanie zadań handlowych

 • Stawianie celów dla zespołów handlowych
 • Stawianie celów indywidualnych dla handlowców
 • Wyznaczanie zadań i działań sprzedażowych
 • Określanie priorytetów handlowych
 • Określanie standardów wyników dla zespołów handlowych
 • Określanie standardów wyników dla indywidualnych handlowców

Organizacja działalności handlowców

 • Struktura organizacyjna działu handlowego
 • Optymalna wielkość zespołów handlowych
 • Określenie terytorium działania
 • Określenie zadań i uprawnień

Kontrola i ocena wyników handlowych

 • aportowanie z realizacji zadań handlowych
 • Zasady kontroli handlowców
 • Zasady kontroli sprawności handlowców
 • Zasady kontroli aktywności handlowców
 • Rozmowy oceniające z handlowcami

raport handlowca szczegóły

Ewidencja klientów

Kompleksowe gromadzenie informacji o kliencie i dostosowanie kartoteki klienta w zależności od potrzeb firmy. System zapewnia eksport wszystkich tabel do arkusza kalkulacyjnego Excel, posiada opcje wydruków, a na bazie ewidencji klientów można łatwo i prosto zbudować system raportowania poszczególnych procesów sprzedaży i całą analitykę portfolio klientów za pomocą SQL Reporting Services (edycja Report Builder 3.0)

CRM Handlowiec - wizyty rozliczone

softwarestudio.com.pl/”>
System CRM

Koszty pracy

Rozliczenie kosztów pozwala monitorowanie kosztów generowanych przez poszczególnych handlowców w zakresie kosztów delegacji oraz premii nie tylko w ujęciu per handlowiec, ale w różnych perspektywach np. wg koszty delegacji wg regionów, wg grup towarowych, wg grup klientów.

System CRM” href=”http://crm.softwarestudio.com.pl/”>
System CRM

Ewidencja handlowców

Definiowanie handlowca pracującego w terenie, w biurze, możliwość ustalenia hierarchii podległości pracowników w dziale sprzedaży.


System CRM