Raportowanie handlowców

RAPORTOWANIE HANDLOWCÓW – Zarządzanie działem handlowym w firmie jest zadaniem szczególnie trudnym, gdyż zarządzać trzeba grupą handlowców, która posiada dużą samodzielność pracując w terenie. Często potrzebne jest narzędzie pozwalające na łatwe i szybkie raportowanie przez handlowców wyników swojej pracy i podjętych działań.

Raportowanie handlowców formularz internetowy raporty przez internet kontrola sprzedawców.

Zarządzanie na dystans utrudnia utrzymanie motywacji do pracy, właściwego podejścia do wykonywania zadań przez handlowców oraz zapewnienia odpowiedniego morale wśród pracowników. Aby pokonać problemy ograniczające efektywność handlowców, konieczne jest wdrożenie sprawnego systemu informatycznego. Oferujemy programy na zamówienie.

spotkania-handlowiec wizyty-handlowiec kalendarz

Oprogramowanie może pomóc w pracy kierownictwa przedsiębiorstwa w zakresie:

Doskonalenie działalności handlowej
• Diagnozowanie przyczyn zbyt niskiej skuteczności handlowej
• Metody identyfikacji kierunków usprawnień działalności handlowej
• Metody identyfikacji czynników ograniczających wdrażanie usprawnień

Stawianie celów i wyznaczanie zadań handlowych
• Stawianie celów dla zespołów handlowych
• Stawianie celów indywidualnych dla handlowców
• Wyznaczanie zadań i działań sprzedażowych
• Określanie priorytetów handlowych
• Określanie standardów wyników dla zespołów handlowych
• Określanie standardów wyników dla indywidualnych handlowców

Organizacja działalności handlowców
• Struktura organizacyjna działu handlowego
• Optymalna wielkość zespołów handlowych
• Określenie terytorium działania
• Określenie zadań i uprawnień

Kontrola i ocena wyników handlowych
Raportowanie z realizacji zadań handlowych
• Zasady kontroli handlowców
• Zasady kontroli sprawności handlowców
• Zasady kontroli aktywności handlowców
• Rozmowy oceniające z handlowcami

 

Ewidencja Przejazdów

Do dyspozycji pracownika jest rejestr ilości kilometrów służbowych, co eliminuje konieczność stosowania takich systemów kontrolnych jak np. GPS. System daje Dyrektorowi możliwość porównania deklaracji w programie ze stanem faktycznym pojazdu. Wdrożenie systemu automatycznej ewidencji GPS można zintegrować z programem w celu monitorowania faktycznego przebiegu ze zleceniami.

Koszty pracy

Rozliczenie kosztów pozwala monitorowanie kosztów generowanych przez poszczególnych handlowców w zakresie kosztów delegacji oraz premii nie tylko w ujęciu per handlowiec, ale w różnych perspektywach np. wg koszty delegacji wg regionów, wg grup towarowych, wg grup klientów.

Rozliczenie pracy handlowca

Menadżer ustala cele handlowe dla pracowników, a system informuje handlowca czy założone cele są wykonywane. Prosta procedura umożliwia m.in. premiowanie, monitorowanie efektów pracy w poszczególnych segmentach rynku, oraz ocenę efektywności działań. Moduł programu Studio crm.net wykorzystuje rejestry wizyt i sprzedaży, którego analiza jest podstawą zarządzania procesami handlowymi i oceną efektywności pracy.

program handlowiec raport obrazek

Ewidencja handlowców

Definiowanie handlowca pracującego w terenie, w biurze, możliwość ustalenia hierarchii podległości pracowników w dziale sprzedaży.

Ewidencja klientów

Kompleksowe gromadzenie informacji o kliencie i dostosowanie kartoteki klienta w zależności od potrzeb firmy. System zapewnia eksport wszystkich tabel do arkusza kalkulacyjnego Excel, posiada opcje wydruków, a na bazie ewidencji klientów można łatwo i prosto zbudować system raportowania poszczególnych procesów sprzedaży i całą analitykę portfolio klientów za pomocą SQL Reporting Services (edycja Report Builder 3.0)