Kategoria: Aplikacja dla handlowców

Aplikacja CRM

SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM System zarządzania magazynem obejmuje wszystkie istotne z punktu widzenia kierownika magazynu operacje i ich ewidencję.

Zarządzanie relacjami z klientami

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI – Zarządzanie relacjami z klientami lub System relacji z klientami (crm (ang.) Customer Relationship Management) to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Zarządzanie relacjami z klientami systemContinue reading

raport handlowca

Kontrola i rozliczanie handlowców

KONTROLA I ROZLICZANIE HANDLOWCÓW – Szef sprzedaży musi zmierzyć się z wieloma trudnościami. Największym jego kłopotem jest nieustanne dostosowywanie się do zmieniających warunków i próba pogodzenia handlowców z ich pracodawcami.

kontrahenci

CRM Koordynator

Program crm.net moduł koordynator przeznaczony jest dla menadżera odpowiedzialnego za mobilnych handlowców. internetowy program CRM.net sql handlowiec

raport handlowca

Kontrola handlowców

KONTROLA HANDLOWCÓW – kontrola handlowców za pomocą programu crm .net kontrola handlowców internetowy program CRM SQL .net

raport handlowca szczegóły

Raportowanie handlowców

RAPORTOWANIE HANDLOWCÓW – Zarządzanie działem handlowym w firmie jest zadaniem szczególnie trudnym, gdyż zarządzać trzeba grupą handlowców, która posiada dużą samodzielność pracując w terenie. Często potrzebne jest narzędzie pozwalające na łatwe i szybkie raportowanie przezContinue reading