SoftwareStudio Sp. z o.o. tworzy wydajne aplikacje internetowe w technologii Microsoft ASP.net, które łączyć się mogą z aplikacjami innych producentów.

Skuteczna aplikacja w chmurze rozwiązuje konkretne problemy, aby spełniała swoje zadania powinna być dobrze przemyślana i zaprojektowana. Dzięki procesowemu podejściu do projektowania i tworzenia aplikacji internetowych zapewniamy że są one użyteczne i mogą być dobrze wykorzystywane.

Technologia SoftwareStudio aplikacje w chmurze

Aplikacja w chmurze (internetowe) nazywana również aplikacją webową to oprogramowanie, do którego dostęp uzyskujemy za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki takiemu modelowi dostępu do oprogramowania, jesteś niezależny od czasu i miejsca w których chcesz skorzystać z funkcjonalności, których potrzebujesz. Wystarczy, że masz dostęp do przeglądarki i internetu.

CRM, spotkanie w realizacji

Wizyty w trakcie realizacji

Wizyty zatwierdzone do realizacji zapisywane jest w rejestrze spotkań w trakcie realizacji. Zwyczajowo jest to lista spotkań na bieżący okres pracy przyjęty w firmie
wdrożenie systemu crm

Wdrożenie systemu CRM

Wdrożenie systemu CRM pozwala handlowcom rejestrować swoje wizyty u klientów. Do tego celu przygotowany specjalny formularz, za pomocą którego handlowiec wprowadza informacje gdzie, kiedy i u kogo przebywał. Niektóre pola zawierają ikonę listy rozwijanej, po Więcej…
CRM Handlowcy

Program zarządzania handlowcami

Planowanie sprzedaży Program zarządzania handlowcami Na etapie planowania nowego roku budżetowego może przekazywać pracodawcom swoje sugestie, przekonywać do najlepszych rozwiązań, opisywać sytuację na rynku i istniejące na nim ograniczenia oraz bariery. Na tym jego wpływ Więcej…
rozliczenie wizyt

Wizyty zrealizowane

Standardowym ostatnim rejestrem wizyt, w którym gromadzone są historyczne wizyty handlowca to rejestr nazwany wizyty ROZLICZONE

System CRM.net

 • System CRM ankiety

  Ankieta na dowolny temat

  Moduł oprogramowania CRM pozwala na tworzenie ankiet na dowolny temat. Nowoczesne oprogramowanie do badania zadowolenia klientów, opinii pracowników, badań rynku i innych ankiet na dowolny temat. Jedna z wielu usług dostępnych w systemie to ankieta na dowolny temat dostępnych na platformie StudioSystem. Moduł ankiet służy do tworzenia, projektowania, wypełniania ankiet przez przeglądarkę internetową. W przeciwieństwie do elastycznych
  Ankiety
 • System CRM

  Kontrola handlowców

  Studio CRM.net to aplikacja internetowa w technologii ASP.net na serwerze MS SQL server. W znaczący sposób wpływa ona na sposób pracy kierowników do których kompetencji należy kontrola handlowców w firmie. CRM zapewnia pracownikom średniego szczebla elastyczne środowisko do wykonywania powierzonych im zadań, zarówno w biurze, w domu, jak i w terenie poprzez internet.Kontrola handlowców rozproszonych
  CRM.net Program do kontroli handlowców
 • Platforma StudioSystem

  Autorska platforma SoftwareStudio jest bazą naszych rozwiązań m.in. magazynowych, awizacyjnych oraz do wspierania handlowców. Intuicyjny interfejs Zastosowanie rozwiązań Internetowych (przeglądarkowych) oraz systemów Android pozwala na zaproponowanie użytkownikom oprogramowania magazynowego z nowoczesnym i intuicyjnym w używaniu interfejsem. Wykorzystanie arkuszy styli CSS3 pozwala zaprojektować i dostosować wygląd do indywidualnych oczekiwań pracowników magazynu. Technologia Platforma StudioSystem to oprogramowanie
  PROGRAM System do raportowania pracy handlowców Zarządzanie