Microsoft SQLServer (MS SQL) to system zarządzania bazą danych. Jest on wspierany oraz rozpowszechniany przez potentata branży IT, czyli firmę Microsoft. SQLServer to główny produkt bazodanowy tej firmy.

baza danych

Cechą charekterystyczną jest, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO.  MS SQLServer jest platformą bazodanową typu klient-serwer. W stosunku do Microsoft Jet, który stosowany jest w programie MS Access, odznacza się lepszą wydajnością, niezawodnością i skalowalnością.