Baza wizyt jest zbiorem wszystkich wprowadzonych wizyt i służy do filtrowania ważnych dla użytkownika elementów. Dodatkowo nad tabelą znajdują się ikony funkcyjne, które umożliwiają wprowadzenie nowej wizyty, jej edycję, usunięcie i generowanie delegacji. Użytkownik może dokonywać zmian w bazie wizyt ( np. usunąć wizytę, zmienić dane w wybranej wizycie), ale tylko w bieżącym tygodniu pracy i tylko w ramach swoich wizyt. Aby odbiór informacji był dla użytkownika bardziej czytelny zostały użyte kolory: dzień urlopowy kolor czerwony; dzień biurowy – kolor niebieski powrót do domu – kolor zielony.

Nowa wizyta

Ewidencję w programie CRM.net można rozpocząć za pomocą modułu mobilnego lub w programie z pomocą transakcji dopisywania wizyty.

Wizyty planowane

Standardowo wprowadzanie nowej wizyty skutkuje umieszczeniem dokumentu w rejestrze oznaczonym jako wizyty PLANOWANE.

Wizyty w trakcie realizacji

Zatwierdzone do realizacji spotkania zapisywane są w rejestrze wizyt w trakcie realizacji. Zwyczajowo jest to lista spotkań na bieżący okres np. dzień, tydzień w zależności od przyjętej w danym zakładzie pracy okresów rozliczania handlowców i organizacji ich pracy.

Wizyty wykonane

Wizyty wykonane to rejestr w którym znajdują się wizyty, które odbył handlowiec, ale ich proces weryfikacji i rozliczenia nie został zamknięty. 

Wizyty rozliczone

Rejestr wizyt rozliczonych przeznaczony jest dla koordynatora, przełożonego handlowca, który zamyka proces wizyt i spotkań handlowca.

Wizyty anulowane

Aplikacja pozwala przekazywać dokumenty do rejestru dokumentów anulowanych. Pracownik może posiadać do nich wgląd, aby przeglądać jakie wizyty zostały usunięte oraz wprowadzić do nich komentarz wyjaśniający.

CRM Handlowcy

Program zarządzania handlowcami

Planowanie sprzedaży Program zarządzania handlowcami Na etapie planowania nowego roku budżetowego może przekazywać pracodawcom swoje sugestie, przekonywać do najlepszych rozwiązań, opisywać sytuację na rynku i istniejące na nim ograniczenia oraz bariery. Na tym jego wpływ na założenia budżetowe się kończy.
Baza danych, ASP.net

Platforma StudioSystem

Autorska platforma SoftwareStudio jest bazą naszych rozwiązań m.in. magazynowych, awizacyjnych oraz do wspierania handlowców.
Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami

System zarządzania relacjami Zarządzanie relacjami z klientami lub System relacji z klientami (crm (ang.) Customer Relationship Management) to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. CRM należy traktować nie tylko jako narzędzie, ale jako część strategii i filozofii biznesu, gdzie stały kontakt i zadowolenie klienta jest kluczową wartością. Istotną kwestią jest zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach…