Baza wizyt

Baza wizyt jest zbiorem wszystkich wprowadzonych wizyt i służy do filtrowania ważnych dla użytkownika elementów. Dodatkowo nad tabelą znajdują się ikony funkcyjne, które umożliwiają wprowadzenie nowej wizyty, jej edycję, usunięcie i generowanie delegacji. Użytkownik może dokonywać zmian w bazie wizyt ( np. usunąć wizytę, zmienić dane w wybranej wizycie), ale tylko w bieżącym tygodniu pracy i tylko w ramach swoich wizyt. Aby odbiór informacji był dla użytkownika bardziej czytelny zostały użyte kolory: dzień urlopowy kolor czerwony; dzień biurowy – kolor niebieski powrót do domu – kolor zielony.

Nowa wizyta

Ewidencję w programie CRM.net można rozpocząć za pomocą modułu mobilnego lub w programie z pomocą transakcji dopisywania wizyty.

Wizyty planowane

Standardowo wprowadzanie nowej wizyty skutkuje umieszczeniem dokumentu w rejestrze oznaczonym jako wizyty PLANOWANE.

Wizyty w trakcie realizacji

Zatwierdzone do realizacji spotkania zapisywane są w rejestrze wizyt w trakcie realizacji. Zwyczajowo jest to lista spotkań na bieżący okres np. dzień, tydzień w zależności od przyjętej w danym zakładzie pracy okresów rozliczania handlowców i organizacji ich pracy.

Wizyty wykonane

Wizyty wykonane to rejestr w którym znajdują się wizyty, które odbył handlowiec, ale ich proces weryfikacji i rozliczenia nie został zamknięty. 

Wizyty rozliczone

Rejestr wizyt rozliczonych przeznaczony jest dla koordynatora, przełożonego handlowca, który zamyka proces wizyt i spotkań handlowca.

Wizyty anulowane

Aplikacja pozwala przekazywać dokumenty do rejestru dokumentów anulowanych. Pracownik może posiadać do nich wgląd, aby przeglądać jakie wizyty zostały usunięte oraz wprowadzić do nich komentarz wyjaśniający.