Web services

Usługi Web Services

Web Services są Punktem wyjścia do zrozumienia inteligentnego oprogramowania klienckiego. Oparte na otwartych standardach internetowych, usługi Web Services mogą być z łatwością instalowane i wdrażane za pośrednictwem sieci. Ułatwiają one firmom rozwiązywanie wielu istotnych problemów, między innymi problemu współdziałania programów napisanych w różnych językach programowania i działających na odmiennych platformach Więcej…

Technologia Microsoft.NET

Technologia Microsoft.NET

Oprogramowanie firmy Microsoft służy do łączenia informacji, osób, systemów oraz urządzeń. Technologia .NET zapewnia współdziałanie oparte na XML. Wykorzystywana jest ona w wielu produktach firmy Microsoft: w serwerach, klientach, usługach, narzędziach. Na przykład takie produkty, jak Microsoft Windows® i Microsoft Office także wykorzystują .NET do łączenia się z innymi systemami i aplikacjami. Więcej…