Kontakt

Licencje oprogramowania

SoftwareStudio oferuje swoim klientom kilka modeli licencjonowania oprogramowania. CRM.net może być licencjonowany w różnorodny dopasowany do naszego klienta sposób. Możliwe jest dobranie licencji komercyjnej dla użytkownika, czy procesor, aż po licencje developerskie pozwalające na modyfikację kodu źródłowego programu. Jeśli chcą Państwo poznać sposoby licencjonowania naszego rozwiązania klasy CRM zapraszamy do kontaktu Więcej…

HTML program CRM

HTML5

Wsparcie wszystkich środowisk i producentów przeglądarek ukierunkowane jest na HTML 5, w związku z tym zmieniliśmy jądro platformy StudioSystem na zgodność ze standardem HTML5.
Język ten wykorzystywany jest do tworzenia i prezentowania stron internetowych www. Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1).

(więcej…)
Web services

Usługi Web Services

Web Services są Punktem wyjścia do zrozumienia inteligentnego oprogramowania klienckiego. Oparte na otwartych standardach internetowych, usługi Web Services mogą być z łatwością instalowane i wdrażane za pośrednictwem sieci. Ułatwiają one firmom rozwiązywanie wielu istotnych problemów, między innymi problemu współdziałania programów napisanych w różnych językach programowania i działających na odmiennych platformach Więcej…

Technologia Microsoft.NET

Technologia Microsoft.NET

Oprogramowanie firmy Microsoft służy do łączenia informacji, osób, systemów oraz urządzeń. Technologia .NET zapewnia współdziałanie oparte na XML. Wykorzystywana jest ona w wielu produktach firmy Microsoft: w serwerach, klientach, usługach, narzędziach. Na przykład takie produkty, jak Microsoft Windows® i Microsoft Office także wykorzystują .NET do łączenia się z innymi systemami i aplikacjami. Więcej…