Praca przedstawiciela handlowego związana zwykle jest z licznymi spotkaniami z klientami.

W pracy tej niezbędnym narzędziem jest CRM dla handlowca. Oznacza to zwykle konieczność pracy w terenie. W przypadku branży FMCG spotkania z hurtowniami czy sklepami są wręcz codziennością. Używanie telefonów z systemem Android lub Apple w połączeniu z nowoczesnymi aplikacjami CRM dla handlowca, są nieocenioną pomocą w pracy przedstawiciela handlowego.

Planowanie dnia pracy

Zaczynamy od planu dnia pracy. Po zalogowaniu się do aplikacji, handlowiec sprawdza jakie zadania ma przypisane do wykonania w danym dniu oraz z jakimi klientami jest umówiony na spotkanie. Wykorzystanie Google Maps ułatwia wyznaczenie trasy dojazdu do wybranych klientów.

Klient

Dzięki CRM dla handlowca masz możliwość podglądu i aktualizacji danych klienta bezpośrednio w telefonie lub za pomocą strony www. Lista kart klientów jest automatycznie ograniczona do przypisanych dla danego przedstawiciela handlowego. Ponadto z tego poziomu programu, handlowiec ma dostęp do historii współpracy z klientem, w szczególności: ofert, umów, warunków handlowych, dokumentów sprzedaży, rozrachunków.

Produkty

Lista produktów zapewnia dostęp do najważniejszych informacji. Handlowiec wie co chcemy mu udostępnić odnośnie oferty produktowej, danych logistycznych, cenników, zdjęć i załączników np. certyfikatów. Ponadto za pomocą listy produktów programu CRM dla handlowca można sprawdzać dane wrażliwe jak historię reklamacji i spraw spornych.

Sprzedaż

Informacje związane z historią sprzedaży są cennym źródłem dla handlowca. Może on w szybki i prosty sposób ocenić dotychczasową współpracę. Dlatego, że ma dostęp nie tylko do wartości sprzedaży w określonych interwałach. Ponadto zna także ilości sprzedaży i to nie tylko szczegółowo wg pozycji, ale także analitycznie wg grup produktowych. Informacje mogą być odczytywane z bazy po replikacji z systemu handlowego. Innym rozwiązaniem jest integracja z systemem ERP i udostępnianie danych bezpośrednio z systemu nadrzędnego.

Reklamacje

Oprogramowanie nie ogranicza zdefiniowanych procesów, które mogą być zdefiniowane w ramach systemu obsługi reklamacji. Istnieje możliwość wdrożenia indywidualnego procesów. Zaimplementowanie własnych spersonalizowanych modułów w systemie obsługi reklamacji. System RMA pozwala na rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych OnLine przez internet i wystawianie protokołów reklamacyjnych wraz z wydrukiem potwierdzenia dla klienta.

Organizacja czasu pracy

Wizyty handlowca

Rejestrowanie kontaktu z klientem, czyli wizyty handlowca. Wizyty mogą być różnicowane pod różnych względem. Wizyty sporadyczne, cykliczne, projektowe, akcyjne. Wizyty handlowiec zwykle umawia samodzielnie, ale można organizować ich pracę poprzez system Call Center. Jego pracownicy wykonują pracę telefonicznie lub mailowo umawiają spotkania handlowców. W takim wypadku jest on powiadamiany, a terminy są automatycznie zapisywane w indywidualnym kalendarzu handlowca.

Kalendarze

Intuicyjna praca z programem CRM dla handlowca jest możliwa dzięki wykorzystaniu modułu kalendarzy. Za ich pomocą można prezentować dane dotyczące spotkań i realizacji wizyt. Jednocześnie pozwala to na weryfikacji wolnych okienek czasowych, planowanych przerw w pracy, urlopów. Informacje z indywidualnego kalendarza handlowca są dostępne dla szefa sprzedaży i pracowników działu obsługi klienta.

Raporty handlowca

Utrzymanie kontroli nad podwładnymi pracującymi zdalnie z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Tu również z pomocą przychodzą telefony z dedykowanymi aplikacjami. Poprzez aplikację kierownik może np. zlecać zadania swoim podwładnym i przypisywać je do konkretnych kontrahentów. Szef sprzedaży posiada bieżącą informacje o stopniu realizacji planów sprzedażowych i działań podwładnych. Wszystko to umożliwia bieżące raportowanie spotkań, wizyt i wypełnianie formatek (formularzy) oraz ankiet.

Zarządzanie handlowcami crm

Spotkania planowane

Spotkania, które mają się odbyć zapisywane są bezpośrednio w programie. Takie działanie skutkuje umieszczeniem dokumentu w rejestrze oznaczonym jako wizyty PLANOWANE. System CRM.net Oprogramowanie do raportowania pracy handlowców Oprogramowanie do raportowania pracy handlowców przechowuje informacje Więcej…
CRM, spotkanie w realizacji

Ankieta na dowolny temat

Moduł oprogramowania CRM pozwala na tworzenie ankiet na dowolny temat. Nowoczesne oprogramowanie do badania zadowolenia klientów, opinii pracowników, badań rynku i innych ankiet na dowolny temat. System CRM.net Oprogramowanie do raportowania pracy handlowców Oprogramowanie do Więcej…
ankiety

Ankiety w CRM.net

StudioSystem oferuje elastyczny mechanizm dowolnego projektowania ankiet za pomocą których można zbierać informacje na dowolny temat
ankiety

Publikacja ankiet

Zaprojektowane ankiety, aby mogły być wypełniane muszą zostać OPUBLIKOWANE, czyli udostępnione odpowiednim osobom.

System CRM.net