Dopisanie kontrahenta

Opublikowane przez Paweł Tyszkiewicz w dniu

W demonstracyjnej konfiguracji programu CRM.net uruchomienie dopisania kontrahenta można wykonać z poziomu:

 • kartoteki kontrahenta
 • pozycji menu (Grupa DOPISZ, pozycja Nowy kontrahent)
 • submenu kontrahentów ( dostępne w grupie KARTOTEKI, pozycja Kontrahenci)

Formularz składa się z dwóch zakładek:

 • Dane ewidencyjne
 • Dane uzupełniające

DANE EWIDENCYJNE

Zakładka zawiera pola do uzupełnienia podstawowych informacji kartoteki.

 • Aktywny – określa aktywność kartoteki
 • Handlowiec – pozwala na wybranie z listy handlowca firmy, który ma odpowiadać za kontakt z kontrahentem
 • Nazwa kontrahenta – Pełna nazwa kontrahenta
 • Nazwa skrócona – skrócona nazwa kontrahenta
 • Kod pocztowy – kod miejscowości w której znajduje się siedziba kontrahenta
 • Miejscowość – nazwa miejscowości w której znajduje się siedziba kontrahenta
 • Ulica – nazwa ulicy przy której mieści się siedziba kontrahenta
 • NIP – numer NIP kontrahenta
 • Kraj – parametr uzupełniany przez wybranie kraju w którym mieści się siedziba kontrahenta
 • Województwo – jednostka administracyjna w Polsce. Określa województwo w której mieści się kontrahent
 • Sposób wydania – parametr określający sposób wydania asortymentu dla kontrahenta
 • E-mail – kontakt e-mail na który mają być wysyłane wiadomości. Uzupełnienie spowoduje automatyczne uzupełnianie pola do podczas redagowania wiadomości

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

 • Osoba kontaktowa – dane osoby kontaktowej po stronie kontrahenta
 • Telefon – telefon do osoby kontaktowej
 • Telefon komórkowy – telefon komórkowy osoby kontaktowej
 • Faks – numer faksu osoby kontaktowej
 • Analityka – numer identyfikacyjny
 • Uwagi – uwagi do danego kontrahenta
 • Strona www – strona www kontrahenta
Formularz dopisania kontrahenta CRM
Dopisanie kontrahenta CRM

Dodatkowymi informacjami które można dopisać do kontrahenta jest

 • Plan sprzedaży
 • Dane dodatkowe
 • Tagi

System CRM.net