Ewidencję w programie CRM.net można rozpocząć za pomocą modułu mobilnego lub w programie z pomocą transakcji dopisywania wizyty.

Wprowadzona nowa wizyta domyślnie jest wprowadzana do rejestru Wizyty Planowane. Zarejestrowane wizyty można przenosić pomiędzy rejestrami zmieniając jej status realizacji.Status definiuje się z module administrator – skorowidz Inne / Statusy.

Formularz rejestracji nowej wizyty handlowca składa się z dwóch zakładek.

Ogólne

Wizyta handlowca zakładka ogólne pozwala wprowadzić podstawowe informacje związane z planowaną wizytą.

 • DATA I GODZINA SPOTKANIA – Pole pozwala na określenie daty rozpoczęcia spotkania
 • PLANOWANY CZAS WIZYTY – Pole w którym określana jest planowana data zakończenia spotkania
 • STATUS – określa rejestr do jakiego zostanie wprowadzona wizyta, parametr uzupełniany z listy.
 • CEL – wybór z listy której pozycje pochodzą ze skorowidza rodzaju wizyty, które są zdefiniowane przez administratora programu CRM.net
 • RODZAJ DZIAŁANIA – wybór z listy która pobiera rodzaje ze skorowidza rodzaju kontaktu, który jest zdefiniowany przez administratora programu CRM.net
 • TYTUŁ – krótki opis spotkania
 • KONTRAHENT – pole uzupełniane przez wybranie kontrahenta z lity
  MIEJSCE – każdy kontrahent może mieć wiele miejsc spotkań, za pomocą skorowidza wybieramy planowane miejsce
 • OSOBA KONTAKTOWA – lista osób kontaktowych ze strony kontrahenta
 • OSOBA PROWADZĄCA – lista osób prowadzących spotkanie
 • PRIORYTET – lista pozwalająca na określenia priorytetu dopisywanego spotkania
 • KALENDARZ – określenie rodzaju wydarzenia, co wpływa na oznaczenie wydarzenia w kalendarzu
 • AKTYWNE – określenie aktywności wydarzenia

Szczegóły

Po wprowadzeniu danych podstawowych związanych z wizytą handlowca można wprowadzić szczegóły związane ze spotkaniem.

 • WYKONANO – pole typu checkbox pozwalające przekazać informację o zakończeniu zadania
 • REALIZACJA – pole typu checkbox pozwalające przekazać informację o aktualnym wykonaniu zadania
 • DATA – proponowana data systemowa, pozwala na wprowadzania danych historycznych
 • UWAGI – pole pozwala na dopisanie uwag do danego spotkania
 • NUMER REFERENCYJNY – nadawany autmatycznie, indywidualny i niepowtarzalny numer spotkania

DOKUMENT ZATWIERDZONY I W BUFORZE

Dokument wizyty może być zapisany ze statusem ZATWIERDZONY lub BUFOR, oznaczający że został wprowadzony do bazy, jednak nie posiada ważnego status realizacji. Firma wdrażająca program CRM.net może wykorzystać tę funkcjonalność aby kierować pracą handlowców poprzez zatwierdzanie planów wizyt przez kierowników danego handlowca. Można wykorzystać następujący scenariusz:

 1. Handlowiec wprowadza do bazy planowaną wizytę i zapisują ją w buforze
 2. Kierownik, bezpośredni przełożony handlowca przegląda plan wizy i zatwierdza na dany termin wizyty zmieniając status dokumentu z BUFOR na zatwierdzony.
 3. Zatwierdzony przez przełożonego dokument zostaje przeniesiony do rejestru wizyt do realizacji
 4. Handlowiec realizuje spotkania wg zaakceptowanego przez przełożonego harmonogramu spotkań.

System CRM.net