Handlowcy

W ramach platformy StudioSystem dostępnych może być wiele modułów, dla działów handlowych dedykowane są role CRM Handlowiec i CRM Koordynator.

Podobnie jak klienci mają swoje kartoteki tak handlowcy ich obsługujący mają swoje kartoteki.

Kartoteka handlowców CRM

W kartotece tej zapisywane są dane handlowców w firmie. Formularz pozwala na zapis danych w dwóch zakładkach:

 • DANE EWIDENCYJNE
  • Aktywne
  • Nazwisko i imię
  • Dział
  • Telefon
  • Mobile
  • e-mail
  • Przełożony
  • Region
  • Kolor
  • Uwagi
 • DANE ADRESOWE
  • Kraj
  • Kod pocztowy
  • Miejscowość
  • Ulica

Plan sprzedaży handlowca

Każdy z handlowców może mieć przypisane planowane wielkości sprzedaży ustalone i zapisane przez przełożonego. Zapis planu sprzedaży wykonywany jest podczas dopisywania handlowca lub jego edycji.

Określenie planów sprzedażowych per handlowiec pozwala na późniejszą analizę realizacji planów z rzeczywistą sprzedażą.

Historia wizyt handlowca

Bezpośrednio z kartoteki handlowca możemy sprawdzać historię jego delegacji, spotkań (wizyt). Sprawdzenie historii nastąpi po zaznaczeniu rekordu w kartotece handlowców i użyciu polecenia historia. Polecenie to otworzy widok z danymi historycznymi wydarzeń.