Wsparcie wszystkich środowisk i producentów przeglądarek ukierunkowane jest na HTML 5, w związku z tym zmieniliśmy jądro platformy StudioSystem na zgodność ze standardem HTML5.
Język ten wykorzystywany jest do tworzenia i prezentowania stron internetowych www. Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1).

Zgodnie z zapowiedziami prace nad specyfikacją HTML5 zostaną ukończone w 2014 roku – wtedy też nowy standard zostanie oficjalnie ogłoszony i zacznie obowiązywać, mimo to aplikacje opracowane na platformie StudioSystem są już zgodne z tym standardem i nie przewidujemy żadnych większych problemów z jego obsługą.
W związku z wprowadzeniem HTML5 znikają ograniczenia do przeglądarki Internet Explorer, a co za tym idzie programy można uruchamiać na dowolnej popularnej przeglądarce, ale także na urządzeniach mobilnych np. tablety z Android czy iOS.

HTML 5 poza dodaniem nowych elementów, usprawniających tworzenie serwisów i aplikacji internetowych, doprecyzowuje wiele niejasności w specyfikacji HTML 4, dotyczących przede wszystkim sposobu obsługi błędów. Niejasności co do sposobu, w jaki przeglądarki powinny obsługiwać błędy w kodzie są jedną z podstawowych przyczyn, dla której wiele serwisów internetowych, napisanych z naruszeniem specyfikacji, w różnych przeglądarkach działa w inny sposób – w niektórych działając, w innych nie. Dzięki HTML-owi 5 obsługa błędów ma być ta sama we wszystkich przeglądarkach, czyli zły element będzie działać w każdej przeglądarce albo żadnej.

System CRM.net

 • Technologia SoftwareStudio aplikacje w chmurze

  Aplikacja w chmurze

  SoftwareStudio Sp. z o.o. tworzy wydajne aplikacje internetowe w technologii Microsoft ASP.net, które łączyć się mogą z aplikacjami innych producentów.
  CRM SaaS PROGRAM
 • System CRM

  Kontrola handlowców

  Studio CRM.net to aplikacja internetowa w technologii ASP.net na serwerze MS SQL server. W znaczący sposób wpływa ona na sposób pracy kierowników do których kompetencji należy kontrola handlowców w firmie. CRM zapewnia pracownikom średniego szczebla elastyczne środowisko do wykonywania powierzonych im zadań, zarówno w biurze, w domu, jak i w terenie poprzez internet.Kontrola handlowców rozproszonych
  CRM.net Program do kontroli handlowców
 • Platforma StudioSystem

  Autorska platforma SoftwareStudio jest bazą naszych rozwiązań m.in. magazynowych, awizacyjnych oraz do wspierania handlowców. Intuicyjny interfejs Zastosowanie rozwiązań Internetowych (przeglądarkowych) oraz systemów Android pozwala na zaproponowanie użytkownikom oprogramowania magazynowego z nowoczesnym i intuicyjnym w używaniu interfejsem. Wykorzystanie arkuszy styli CSS3 pozwala zaprojektować i dostosować wygląd do indywidualnych oczekiwań pracowników magazynu. Technologia Platforma StudioSystem to oprogramowanie
  PROGRAM System do raportowania pracy handlowców Zarządzanie