Kalendarz

Kalendarz służy do przeglądania m.in. planów, czy dyspozycji dla danego użytkownika.

Informacje w kalendarzach mogą być wyświetlane w postaci:

  • Kalendarzy miesięcznych
  • Kalendarzy dziennych
  • Kalendarzy tygodniowych
  • Tygodniowej osi czasu
  • Dziennej osi czasu
  • Miesięcznej osi czasu
  • Agendy

Dodatkowo w kalendarzach można wykonać dopisanie wizyty (podwójne kliknięcie przyciskiem myszy na wolnym polu) oraz edycji już istniejących (podwójne kliknięcie myszy na dane wydarzenie).

Dzięki kalendarzom można w łatwy sposób przeglądać obłożenie pracownika oraz zaplanować w przód terminy kolejnych zadań.

Widok

Dane zapisane w kalendarzu mogą być wyświetlanie w różnych ujęciach, formie, w zależności od preferencji użytkownika.

Agenda

Zapisane zdarzenia w kalendarzu można przeglądać nie tylko w formie tradycyjnego kalendarza, ale także w formie agendy zdarzeń.

Oś czasu

Zdarzenia w kalendarzu można także śledzić w postaci timeline, czyli jako oś czasu. Dane grupowane są wg kategorii przypisanych do kalendarza.