Oprogramowanie do raportowania pracy handlowców przechowuje informacje dotyczące kontrahentów, towarów, dokumentów oraz raportów i planów wizyt.

Dlatego w każdej chwili przedstawiciel handlowy ma dostęp do niezbędnych w jego pracy danych, takich jak adresy klientów, stan ich zadłużenia, historia zamówień, ceny i stan magazynowy towarów. Aplikacja umożliwia także utworzenie nowego kontrahenta.

Ponadto oprogramowanie do raportowania pracy handlowców umożliwia wyświetlanie dokumentów handlowych (faktury, dostawy, płatności). System pozwala osiągać coraz lepsze wyniki sprzedażowe dzięki dostępowi OnLine do danych o klientach,. Dodatkowo handlowiec posiada dostęp do informacji historii współpracy, złożonych ofertach, zamówieniach oraz należnościach.

Preselling

W sytuacji, kiedy sprzedaż prowadzona jest w centrali firmy, aplikacja umożliwia przyjmowanie zamówień bez konieczności wystawiania dokumentów handlowych. Rejestrowanie dokumentów, raportów jest w systemie oznaczane poprzez lokalizację GPS. Dzięki takiemu rozwiązaniu na bieżąco szef sprzedaży kontroluje handlowca KIEDY był w jakim miejscu.

Raport z dnia pracy

Rozwiązanie oprogramowanie do raportowania pracy handlowców posiada moduł rejestrowania przebiegu dnia przedstawiciela handlowego. Jeśli wymagana jest kontrola czasu pracy pracowników oraz sposobu wykorzystywania pojazdów flotowych, to moduł systemu idealnie do tego się nadaje.

Dostępne na telefony z iOS oraz Android oprogramowanie do raportowania pracy handlowców, wspiera działania merchandisingowe w punktach sprzedaży. Jest to możliwe dzięki monitoringowi. Umożliwia on łatwiejsze egzekwowanie działań promocyjnych.

Badanie rynku

Ponadto program zapewnia gromadzenie danych o sytuacji na rynku i bieżących trendach i działaniach konkurencji.

Dokumentacja zdjęciowa

Wizyta handlowca w centrach handlowych i miejscach działania konkurencji to już nie sam opisowy raport. Do każdego z nich handlowiec może dodać dokumentację zdjęciowa.

Jedno zdjęcie oddaje więcej niż 1000 słów.

Ankiety

Badanie rynku dzięki modułowi ANKIETY. Dlatego, że rozbudowany moduł ankiet pozwala na projektowanie ich wyglądu i wyników zbieranych danych.

Zarządzanie handlowcami crm

Spotkania planowane

Spotkania, które mają się odbyć zapisywane są bezpośrednio w programie. Takie działanie skutkuje umieszczeniem dokumentu w rejestrze oznaczonym jako wizyty PLANOWANE. System CRM.net CRM dla handlowca Praca przedstawiciela handlowego związana zwykle jest z licznymi spotkaniami Więcej…
CRM, spotkanie w realizacji

Ankieta na dowolny temat

Moduł oprogramowania CRM pozwala na tworzenie ankiet na dowolny temat. Nowoczesne oprogramowanie do badania zadowolenia klientów, opinii pracowników, badań rynku i innych ankiet na dowolny temat. System CRM.net CRM dla handlowca Praca przedstawiciela handlowego związana Więcej…
ankiety

Ankiety w CRM.net

StudioSystem oferuje elastyczny mechanizm dowolnego projektowania ankiet za pomocą których można zbierać informacje na dowolny temat
ankiety

Publikacja ankiet

Zaprojektowane ankiety, aby mogły być wypełniane muszą zostać OPUBLIKOWANE, czyli udostępnione odpowiednim osobom.

System CRM.net