Podgląd wizyty

Przeglądając rejestry wizyt handlowców można korzystać z funkcji podglądu pokazującej szczegóły danego spotkania handlowca z klientami.

Podgląd

Przeglądanie danych w ten sposób jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniej autorskiej transakcji. Polecenie podgląd umożliwia wyświetlanie danych bezpośrednio w programie lub zgodnie z wytycznymi stworzonymi podczas Analizy przedwdrożeniowej w postaci wydruku.

Podgląd danych

Wydruk

Każda wizyta zaraportowana w systemie CRM może być wyświetlona, wydrukowana czy wysłana mailem. Układ graficzny jest dowolny, gdyż wydruk dokumentu raportu ze spotkania projektować można za pomocą bezpłatnego narzędzia Microsoft Report Builder.

Klient

Bezpośrednio z rejestru wizyt i jej podglądu możemy wyświetlić kartę klienta i jego dane szczegółowe oraz historię wizyt i uzgodnień.

polecenie klient CRM

Dodaj komentarz