Przeglądając rejestry wizyt handlowców można korzystać z funkcji podglądu pokazującej szczegóły danego spotkania handlowca z klientami.

Podgląd

Przeglądanie danych w ten sposób jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniej autorskiej transakcji. Polecenie podgląd umożliwia wyświetlanie danych bezpośrednio w programie lub zgodnie z wytycznymi stworzonymi podczas Analizy przedwdrożeniowej w postaci wydruku.

Podgląd danych

Wydruk

Każda wizyta zaraportowana w systemie CRM może być wyświetlona, wydrukowana czy wysłana mailem. Układ graficzny jest dowolny, gdyż wydruk dokumentu raportu ze spotkania projektować można za pomocą bezpłatnego narzędzia Microsoft Report Builder.

Klient

Bezpośrednio z rejestru wizyt i jej podglądu możemy wyświetlić kartę klienta i jego dane szczegółowe oraz historię wizyt i uzgodnień.

polecenie klient CRM

System CRM.net

 • wdrożenie systemu crm

  Dopisanie nowej wizyty

  Ewidencję w programie CRM.net można rozpocząć za pomocą modułu mobilnego lub w programie z pomocą transakcji dopisywania wizyty. Wprowadzona nowa wizyta domyślnie jest wprowadzana do rejestru Wizyty Planowane. Zarejestrowane wizyty można przenosić pomiędzy rejestrami zmieniając jej status realizacji.Status definiuje się z module administrator – skorowidz Inne / Statusy. Formularz rejestracji nowej wizyty handlowca składa się z
  Aplikacja dla handlowców CRM.net
 • Dopisanie wizyty

  Raporty w systemie CRM.net

  Dzięki systemowi wspomagającemu zarządzanie relacjami z klientami CRM w rękach firmy pozostaje coś więcej niż tylko garść suchych dat i dokumentów sprzedażowych.  Dobrze wdrożony system CRM potrafi zebrać wszelkie informacje o kliencie i relacjach z nim. Nowo zatrudniony handlowiec szybko jest w stanie podjąć pracę poprzedniego przedstawiciela handlowego, wystarczy mu bowiem tylko
  CRM.net System do raportowania pracy handlowców
 • Oprogramowanie klasy CRM - spotkania

  Spotkania planowane

  Spotkania, które mają się odbyć zapisywane są bezpośrednio w programie. Takie działanie skutkuje umieszczeniem dokumentu w rejestrze oznaczonym jako wizyty PLANOWANE. Użytkownik wybierając pozycję menu PLANOWANE może wyświetlić wszystkie zapisane dokumenty ze statusem wizyty planowane. Polecenia w zestawieniu W zestawieniu dostępne są następujące polecenia: Dopisz – umożliwiający dopisanie nowej wizyty handlowcaEdycja – otwiera formularz edycji. Formularz ten jest identyczny
  Ankiety CRM.net