W programie CRM.net można zaprojektować własną ankietę i udostępnić ją pracownikom i/lub kontrahentom.

Przetwarzanie danych respondentów (np. klientów lub pracowników) jest zgodne ze wszelkimi wymaganiami RODO. Nasz dział obsługi klienta pomoże Ci w każdej sprawie — od kwestii ściśle technicznych po porady związane z treścią czy stworzeniem ankiety online.

System CRM projektowanie ankiety

Dodaj ankietę

Ankiety+
  • Następnie otwarte zostanie okno do zarządzania ankietami:
okno_zarzadzania

Dostępne polecenia

dopisz_ankiete
uruchomienie kreatora do tworzenia nowej ankiety
edycja utworzonej wcześniej ankiety
wypełnienie ankiety w trybie pokazującym wszystkie pytania i sekcje
wypełnienie ankiety w trybie pokazującym jedną sekcję na raz
wypelnij_3
wypełnienie ankiety w trybie pokazującym jedno pytanie na raz

Dodanie formularza nastąpi po wykonaniu następujących czynności

dopisz_ankiete

W tym oknie możliwe jest wpisanie nazwę ankiety oraz jej opis.

projektuj ankietę

Następnie należy użyć przycisku „Projektuj ankietę

Czynność przeniesie użytkownika do kolejnego okna w którym można stworzyć nowe pytania oraz sekcje, w których się będą one znajdowały lub edytować istniejącą już ankietę.

opis_okna

Dla każdego pytania można ustawić dowolny typ odpowiedzi z listy:

odpowiedzi

oraz możliwość dodania komentarza do odpowiedzi:

komentarz

Kolejną możliwością jest ustawienie, czy dane pytanie jest obowiązkowe czy też nie:

wymagane

Udostępnienie stworzonej ankiety następuje po użyciu „Publikuj ankietę”

ankieta

Edycja ankiet

Aby edytować stworzoną wcześniej ankietę należy zaznaczyć rekord ankiety na liście i następnie kliknąć polecenie „Edytuj ankietę”.

edytuj_ankiete

Efektem tego będzie wyświetlenie okna

ankiet projektowanie

Gdzie klikając w „Projektu ankietę” ponownie otworzy się okno tworzenia/edycji ankiet.

System CRM.net