Dzięki systemowi wspomagającemu zarządzanie relacjami z klientami CRM w rękach firmy pozostaje coś więcej niż tylko garść suchych dat i dokumentów sprzedażowych. 

Dobrze wdrożony system CRM potrafi zebrać wszelkie informacje o kliencie i relacjach z nim. Nowo zatrudniony handlowiec szybko jest w stanie podjąć pracę poprzedniego przedstawiciela handlowego, wystarczy mu bowiem tylko przestudiowanie historii zaszłej pomiędzy firmą a kontrahentem.

Prowadzone przy pomocy systemu CRM transakcje handlowca są opisane szeregiem przydatnych informacji, jak przedmiot transakcji, ceny i warunki handlowe. Ponadto system CRM przypisuje takie informacje, jak treść dotyczących danej transakcji rozmów i spotkań, podłączyć wymieniane w jej ramach dokumenty, wskazuje osoby, z którymi prowadzone były dane fazy transakcji lub inne ustalenia.

Dopisanie wizyty

Projekt

lista Projektów

Wizyta może być powiązana z realizacją określonego projektu, informacje na ten temat handlowiec wprowadza w zakładce PROJEKT.

Raporty ze spotkań

Podsumowanie spotkania handlowca z klientem można zakończyć opisując całość ustaleń na dokumencie typu RAPORT. Raporty w programie CRM to edytor tekstu pozwalający na swobodne opisywanie zdarzeń. Raporty mogą być tworzone w opraciu o przygotowane szablony raportów, które handlowiec wypełnia.

Edycja raportu to wpisanie uzupełniających informacji dotyczących raportu, dane te pozwalają sortować i filtrować raportów zapisanych w bazie danych programu CRM.

Raport to uniwersalny edytor tekstu, w którym możemy zapisać notatki ze spotkania, dołączyć zdjęcia.

Raport handlowca
Raport handlowców w CRM

Podgląd wizyty

Przeglądając rejestry wizyt handlowców można korzystać z funkcji podglądu pokazującej szczegóły danego spotkania handlowca z klientami.

wizyty zrealizowane

Rejestr wizyt wykonanych

Wizyty wykonane to rejestr w którym znajdują się wizyty, które odbył handlowiec, ale ich proces weryfikacji i rozliczenia nie został zamknięty.
Zarządzanie handlowcami crm

Spotkania planowane

Spotkania, które mają się odbyć zapisywane są bezpośrednio w programie. Takie działanie skutkuje umieszczeniem dokumentu w rejestrze oznaczonym jako wizyty PLANOWANE. System CRM.net Szef sprzedaży Szef sprzedaży szkoli własnych handlowców w zakresie umiejętności oceny i kwalifikacji Więcej…

Dopisanie nowej wizyty

Ewidencję w programie CRM.net można rozpocząć za pomocą modułu mobilnego lub w programie z pomocą transakcji dopisywania wizyty. Wprowadzona nowa wizyta domyślnie jest wprowadzana do rejestru Wizyty Planowane. Zarejestrowane wizyty można przenosić pomiędzy rejestrami zmieniając Więcej…
Calendar Pages and Clock

Oś czasu

Wydarzenia w kalendarzu można także śledzić w postaci timeline, czyli jeśli użytkownik tego wymaga dane prezentowane są jako oś czasu. Dane grupowane są według kategorii przypisanych do kalendarza. System CRM.net Szef sprzedaży Szef sprzedaży szkoli Więcej…

System CRM.net