Raporty w systemie CRM.net

Dzięki systemowi wspomagającemu zarządzanie relacjami z klientami CRM w rękach firmy pozostaje coś więcej niż tylko garść suchych dat i dokumentów sprzedażowych. 

Dobrze wdrożony system CRM potrafi zebrać wszelkie informacje o kliencie i relacjach z nim. Nowo zatrudniony handlowiec szybko jest w stanie podjąć pracę poprzedniego przedstawiciela handlowego, wystarczy mu bowiem tylko przestudiowanie historii zaszłej pomiędzy firmą a kontrahentem.

Prowadzone przy pomocy systemu CRM transakcje handlowca są opisane szeregiem przydatnych informacji, jak przedmiot transakcji, ceny i warunki handlowe. Ponadto system CRM przypisuje takie informacje, jak treść dotyczących danej transakcji rozmów i spotkań, podłączyć wymieniane w jej ramach dokumenty, wskazuje osoby, z którymi prowadzone były dane fazy transakcji lub inne ustalenia.

Dopisanie wizyty

Projekt

lista Projektów

Wizyta może być powiązana z realizacją określonego projektu, informacje na ten temat handlowiec wprowadza w zakładce PROJEKT.

Raporty ze spotkań

Podsumowanie spotkania handlowca z klientem można zakończyć opisując całość ustaleń na dokumencie typu RAPORT. Raporty w programie CRM to edytor tekstu pozwalający na swobodne opisywanie zdarzeń. Raporty mogą być tworzone w opraciu o przygotowane szablony raportów, które handlowiec wypełnia.

Edycja raportu to wpisanie uzupełniających informacji dotyczących raportu, dane te pozwalają sortować i filtrować raportów zapisanych w bazie danych programu CRM.

Raport to uniwersalny edytor tekstu, w którym możemy zapisać notatki ze spotkania, dołączyć zdjęcia.

Raport handlowca
Raport handlowców w CRM

Podgląd wizyty

Przeglądając rejestry wizyt handlowców można korzystać z funkcji podglądu pokazującej szczegóły danego spotkania handlowca z klientami.

Dodaj komentarz