Spotkania, które mają się odbyć zapisywane są bezpośrednio w programie. Takie działanie skutkuje umieszczeniem dokumentu w rejestrze oznaczonym jako wizyty PLANOWANE.

Oprogramowanie klasy CRM - spotkania

Użytkownik wybierając pozycję menu PLANOWANE może wyświetlić wszystkie zapisane dokumenty ze statusem wizyty planowane.

spotkania - lista spotkań

Polecenia w zestawieniu

W zestawieniu dostępne są następujące polecenia:

  • Dopisz – umożliwiający dopisanie nowej wizyty handlowca
  • Edycja – otwiera formularz edycji. Formularz ten jest identyczny jak dopisania jednak uzupełniony przez dane zapisane w zaznaczonym wcześniej rekordzie
  • Podgląd – otwiera okno podglądu w którym podane są dane zaznaczonego rekordu
  • Status – polecenie umożliwia zmianę statusu wizyty zapisanej wizyty np. z planowanej (obecnej w opisywanym zestawieniu) na w trakcie realizacji, przenosząc tym samym do odpowiedniego zestawienia spotkań.
CRM - spotkania zmiana statusu
  • Dziennik – otwiera widok, który zawiera zapis czynności którym był poddawany zaznaczony rekord
  • Klient – wyświetla podgląd z danymi kontrahenta, który jest powiązany z zaznaczonym rekordem planowanej wizyty
  • Historia – widok, który jest wyświetlany w oknie po użyciu polecenia wyświetla wizyty zapisane w systemie, które powiązane z kontrahentem zaznaczonego rekordu
  • Wyślij – polecenie pozwala na wysłanie wiadomości SMS lub mail do kontrahenta. Treść może być ustawiona domyślnie np informacja o wizycie handlowca.
  • Więcej – otwiera okno które umożliwia dopisanie uwag, prowadzenie dyskusji powiązanej z zaznaczonym spotkaniem oraz dodanie załączników
CRM - wysyłanie maila
Zarządzanie handlowcami crm

Spotkania planowane

Spotkania, które mają się odbyć zapisywane są bezpośrednio w programie. Takie działanie skutkuje umieszczeniem dokumentu w rejestrze oznaczonym jako wizyty PLANOWANE. Użytkownik wybierając pozycję menu PLANOWANE może wyświetlić wszystkie zapisane dokumenty ze statusem wizyty planowane. Więcej…
CRM, spotkanie w realizacji

Ankieta na dowolny temat

Moduł oprogramowania CRM pozwala na tworzenie ankiet na dowolny temat. Nowoczesne oprogramowanie do badania zadowolenia klientów, opinii pracowników, badań rynku i innych ankiet na dowolny temat. System CRM.net Rejestr wizyt wykonanych Wizyty wykonane to rejestr Więcej…
ankiety

Ankiety w CRM.net

StudioSystem oferuje elastyczny mechanizm dowolnego projektowania ankiet za pomocą których można zbierać informacje na dowolny temat
ankiety

Publikacja ankiet

Zaprojektowane ankiety, aby mogły być wypełniane muszą zostać OPUBLIKOWANE, czyli udostępnione odpowiednim osobom.

System CRM.net