Spotkania planowane

Spotkania jakie mają się odbyć jest zapisywane w programie. Takie działanie skutkuje umieszczeniem dokumentu w rejestrze oznaczonym jako wizyty PLANOWANE.

Oprogramowanie klasy CRM - spotkania

Użytkownik wybierając pozycję menu PLANOWANE może wyświetlić wszystkie zapisane dokumenty ze statusem wizyty planowane.

spotkania - lista spotkań

Polecenia w zestawieniu

W zestawieniu dostępne są następujące polecenia:

  • Dopisz – umożliwiający dopisanie nowej wizyty handlowca
  • Edycja – otwiera formularz edycji. Formularz ten jest identyczny jak dopisania jednak uzupełniony przez dane zapisane w zaznaczonym wcześniej rekordzie
  • Podgląd – otwiera okno podglądu w którym podane są dane zaznaczonego rekordu
  • Status – polecenie umożliwia zmianę statusu wizyty zapisanej wizyty np. z planowanej (obecnej w opisywanym zestawieniu) na w trakcie realizacji, przenosząc tym samym do odpowiedniego zestawienia spotkań.
CRM - spotkania zmiana statusu
  • Dziennik – otwiera widok, który zawiera zapis czynności którym był poddawany zaznaczony rekord
  • Klient – wyświetla podgląd z danymi kontrahenta, który jest powiązany z zaznaczonym rekordem planowanej wizyty
  • Historia – widok, który jest wyświetlany w oknie po użyciu polecenia wyświetla wizyty zapisane w systemie, które powiązane z kontrahentem zaznaczonego rekordu
  • Wyślij – polecenie pozwala na wysłanie wiadomości SMS lub mail do kontrahenta. Treść może być ustawiona domyślnie np informacja o wizycie handlowca.
CRM - wysyłanie maila
  • Więcej – otwiera okno które umożliwia dopisanie uwag, prowadzenie dyskusji powiązanej z zaznaczonym spotkaniem oraz dodanie załączników

Dodaj komentarz