Spotkania planowane

Spotkania jakie mają się odbyć jest zapisywane w programie. Takie działanie skutkuje umieszczeniem dokumentu w rejestrze oznaczonym jako wizyty PLANOWANE. Użytkownik wybierając pozycję menu PLANOWANE może wyświetlić wszystkie zapisane dokumenty ze statusem wizyty planowane. Polecenia w zestawieniu W zestawieniu dostępne są następujące polecenia: Dopisz – umożliwiający dopisanie nowej wizyty handlowca Więcej…

Dopisanie nowej wizyty

Ewidencję w programie CRM.net można rozpocząć za pomocą modułu mobilnego lub w programie z pomocą transakcji dopisywania wizyty. Wprowadzona nowa wizyta domyślnie jest wprowadzana do rejestru Wizyty Planowane. Zarejestrowane wizyty można przenosić pomiędzy rejestrami zmieniając jej status realizacji.Status definiuje się z module administrator – skorowidz Inne / Statusy. Formularz rejestracji nowej Więcej…