Wprowadzone do bazy zdarzenie nie podlega fizycznemu usunięciu z bazy zgodnie z przyjętym przez SoftwareStudio zasadami.

Nic co zostało do programu wprowadzone nie może być z niego usunięte z poziomu użytkownika (oczywiście z pewnymi wyjątkami).

W życiu jednak są sytuacje, gdy raz wprowadzona informacja traci ważność i użytkownik nie chce jej widzieć. Rejestr dokumentów anulowanych przechowuje do wglądu takie dane w Aplikacji CRM.net, dzięki zaniechaniu ich usuwania a jedynie przeniesieniu. Pozwala to na wprowadzenie komentarzy wyjaśniających takie działanie i późniejsze zapoznanie się z tą argumentacją przez przełożonego. Aby przeglądać jakie wizyty zostały usunięte i wprowadzić do nich komentarz wyjaśniający. Wprowadzone rozwiązanie pozwala także na przywracanie usuniętego spotkania do dowolnego innego rejestru.

rejestr dokumentów - wizyty anulowane

Aby nadać status zrealizowany należy użyć polecenie Status, które znajdują się w zestawieniach – Spotkania planowane lub Spotkania w realizacji. Same polecenia dostępne w tym rejestrze są opisane w tym miejscu.

CRM, spotkanie w realizacji

Wizyty w trakcie realizacji

Wizyty zatwierdzone do realizacji zapisywane jest w rejestrze spotkań w trakcie realizacji. Zwyczajowo jest to lista spotkań na bieżący okres pracy przyjęty w firmie
wdrożenie systemu crm

Wdrożenie systemu CRM

Wdrożenie systemu CRM pozwala handlowcom rejestrować swoje wizyty u klientów. Do tego celu przygotowany specjalny formularz, za pomocą którego handlowiec wprowadza informacje gdzie, kiedy i u kogo przebywał. Niektóre pola zawierają ikonę listy rozwijanej, po Więcej…
CRM Handlowcy

Program zarządzania handlowcami

Planowanie sprzedaży Program zarządzania handlowcami Na etapie planowania nowego roku budżetowego może przekazywać pracodawcom swoje sugestie, przekonywać do najlepszych rozwiązań, opisywać sytuację na rynku i istniejące na nim ograniczenia oraz bariery. Na tym jego wpływ Więcej…
rozliczenie wizyt

Wizyty zrealizowane

Standardowym ostatnim rejestrem wizyt, w którym gromadzone są historyczne wizyty handlowca to rejestr nazwany wizyty ROZLICZONE

System CRM.net