Wizyty anulowane

Wprowadzone do bazy zdarzenie nie podlega fizycznemu usunięciu z bazy zgodnie z przyjętym przez SoftwareStudio zasadami. Nic co zostało do programu wprowadzone nie może być z niego usunięte z poziomu użytkownika (oczywiście z pewnymi wyjątkami). W życiu jednak są sytuacje, gdy raz wprowadzona informacja traci ważność i użytkownik nie chce jej widzieć. Rejestr dokumentów anulowanych przechowuje do wglądu takie dane w Aplikacji CRM.net, dzięki zaniechaniu ich usuwania a jedynie przeniesieniu. Pozwala to na wprowadzenie komentarzy wyjaśniających takie działanie i późniejsze zapoznanie się z tą argumentacją przez przełożonego. Aby przeglądać jakie wizyty zostały usunięte i wprowadzić do nich komentarz wyjaśniający. Wprowadzone rozwiązanie pozwala także na przywracanie usuniętego spotkania do dowolnego innego rejestru.

rejestr dokumentów - wizyty anulowane

Aby nadać status zrealizowany należy użyć polecenie Status, które znajdują się w zestawieniach – Spotkania planowane lub Spotkania w realizacji. Same polecenia dostępne w tym rejestrze są opisane w tym miejscu.

Dodaj komentarz