Rejestr wizyt wykonanych

Wizyty wykonane to rejestr w naszym programie w którym znajdują się wizyty, które odbył handlowiec, ale ich proces weryfikacji i rozliczenia nie został zamknięty. Zawarte więc z nim są te wszystkie wizyty, które handlowiec oznaczył jako zrealizowane i oczekują na zamknięcie przez przełożonego.

CRM  - rejestr spotkań zrealizowanych

Aby nadać status zrealizowany należy użyć polecenie Status, które znajdują się w zestawieniach – Spotkania planowane lub Spotkania w realizacji. Same polecenia dostępne w tym rejestrze są opisane w tym miejscu.

Dodaj komentarz