Wizyty wykonane to rejestr w naszym programie w którym znajdują się wizyty, które odbył handlowiec, ale ich proces weryfikacji i rozliczenia nie został zamknięty.

Zawarte więc z nim są te wszystkie wizyty, które handlowiec oznaczył jako zrealizowane i oczekują na zamknięcie przez przełożonego.

CRM  - rejestr spotkań zrealizowanych

Aby nadać status zrealizowany należy użyć polecenie Status, które znajdują się w zestawieniach – Spotkania planowane lub Spotkania w realizacji. Same polecenia dostępne w tym rejestrze są opisane w tym miejscu.

Human resources and leader

Kontrola handlowców

Studio CRM.net to aplikacja internetowa w technologii ASP.net na serwerze MS SQL server. W znaczący sposób wpływa ona na sposób pracy kierowników do których kompetencji należy kontrola handlowców w firmie. System CRM.net Spotkania planowane Spotkania, Więcej…
Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami

System zarządzania relacjami Zarządzanie relacjami z klientami lub System relacji z klientami (crm (ang.) Customer Relationship Management) to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. CRM należy traktować nie tylko jako narzędzie, ale jako część strategii i filozofii biznesu, gdzie Więcej…
Customer Relationship Management

Powiadomienia e-mail

Handlowiec może korzystać z funkcjonalności wysyłania powiadomień, program CRM można dowolnie ustawić w zakresie wysyłania powiadomień e-mail. System CRM.net Spotkania planowane Spotkania, które mają się odbyć zapisywane są bezpośrednio w programie. Takie działanie skutkuje umieszczeniem dokumentu w Więcej…

System CRM.net