Wizyty zrealizowane

Standardowym ostatnim rejestrem wizyt, w którym gromadzone są historyczne wizyty handlowca to rejestr nazwany  wizyty ROZLICZONE. Zadaniem handlowca jest wprowadzenie i zrealizowanie wizyty oraz raportowanie. Rejestr wizyt rozliczonych przeznaczony jest dla koordynatora, przełożonego handlowca, który zamyka proces wizyt i spotkań handlowca. Może uzupełniać i korygować zapisy wizyt w celu prawidłowego rozliczenia kosztów i bilansowania pracy handlowca.

CRM - wizyty rozliczone

Aby nadać status zrealizowany należy użyć polecenie Status, który znajduje się między innymi w zestawieniu Spotkań w realizacji. Same polecenia dostępne w tym rejestrze są opisane w tym miejscu.

Dodaj komentarz