Standardowym ostatnim rejestrem wizyt, w którym gromadzone są historyczne wizyty handlowca to rejestr nazwany wizyty ROZLICZONE.

Zadaniem handlowca jest wprowadzenie i zrealizowanie wizyty oraz raportowanie. Rejestr wizyt rozliczonych przeznaczony jest dla koordynatora, przełożonego handlowca, który zamyka proces wizyt i spotkań handlowca. Może uzupełniać i korygować zapisy wizyt w celu prawidłowego rozliczenia kosztów i bilansowania pracy handlowca.

CRM - wizyty rozliczone

Aby nadać status zrealizowany należy użyć polecenie Status, który znajduje się między innymi w zestawieniu Spotkań w realizacji. Same polecenia dostępne w tym rejestrze są opisane w tym miejscu.

Calendar Pages and Clock

Kalendarze

Handlowiec ze poziomu swojego modułu ma dostęp wyłącznie do zarejestrowanych własnych wizyt, natomiast koordynator może przeglądać kalendarze dla wszystkich zarejestrowanych handlowców, dynamicznie włączając lub wyłączając ich z widoku kalendarza. System CRM.net Rejestr wizyt wykonanych Wizyty Więcej…
Kalendarz agenda

Agenda

Agenda to sposób na graficzną prezentacje zdarzeń, który jest dostępny w programie CRM.net System CRM.net Rejestr wizyt wykonanych Wizyty wykonane to rejestr w którym znajdują się wizyty, które odbył handlowiec, ale ich proces weryfikacji i Więcej…

System CRM.net